Huisadvocaat van de politiezone: Pieter Soens

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) aan het politiecollege blijkt nu ook dat Soens geregeld huiswerk meekrijgt van de politiezone VLAS.
Vorig jaar trok het politiecollege vier keer naar de rechtbank, en telkens was het Soens die als raadsman mocht optreden. Voor de invordering van niet-betaalde takelkosten (15 gevallen) was Fréderic Busschaert vorig jaar aan de beurt, maar in 2009 ging dat werk (18 gevallen!) wel degelijk nog helemaal naar Soens.

Openbare besturen dienen bij het aanbesteden van werken, leveringen én diensten het principe van de mededinging toe te passen. Zo ook bij de keuze van een advocaat. Ons politiecollege heeft dit pas in juni 2010 ingezien. Er is toen een aanbestedingsprocedure opgestart om een advocaat aan te duiden bij gerechtelijke procedures, maar dan enkel voor het invorderen van takelkosten. Wie won er? Het bureau BELEXA. Tot dat bureau behoort …juist …Fréderic Busschaert.
Onze Pieter Soens zal nu wel een compensatie krijgen door altijd raadsman te mogen spelen bij de andere – meer kostelijke – gerechtelijke procedures van VLAS.