Word stoepredder !

Hier in Kortrijk kan het hedendaags, halverwege het decennium in real time nog niet, maar in Leuven al wel. Alhoewel. In onze stad zult u ergens nog dit jaar – waarschijnlijk naar oktober toe dan – ook Stoepredder kunnen worden. Tenminste als u zich straks gaat inschrijven op www.reddestoep.be en u zich daarbij engageert om uw fiets of een of een ander obstakel niet meer achter te laten op de ‘trottoirs’. (Hondenpoep is dit keer buiten beschouwing gelaten.) U zal dan als inschrijver een gratis pakket krijgen met daarin een draagtas, een sticker voor op uw fiets, een flyer en een affiche. Om op pad te gaan zonder tegen iemand of iets of wat te botsen. U bent dat al zeker al vaak tegen gekomen dat u tegen parkeermeter bent gebotst en daarom willen enkele van onze raamambtenaren (die niet meer weten wat te doen) zich verdienstelijk maken, voor ons, om met allerhande mogelijke incidenten op trottoirs komaf te maken.

Wat hebben onze maatschappelijke werkers en raamambtenaren met die sokken van geiten nu weer bedacht?
Wel, Stad heeft beslist om mee te doen aan de “Red de Stoep”-campagne van de vzw Mobiel 21 uit Leuven. Die vzw (20 medewerkers!) heette vroeger “Langzaam Verkeer” en engageert zich om een duurzame mobiliteitscultuur in te voeren in Vlaanderen, België en Europa. Jawel, ook in Europa.

Eén van de tientallen projecten waarmee de VZW subsidies van hoger hand in de wacht sleept (via het “Sociaal-cultureel Volwassenwerk”) beoogt het vrij en veilig maken van gemeentelijke stoepen. Op een ludieke manier wil men – dat wel – inwoners van een stad aanzetten tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van voetpaden. In eerste instantie onze gehandicapten. Geen verkeerd gestalde fietsen meer dus, of hinderlijke voorwerpen. Geraniums die van de vensterbanken vallen.

Mobiel 21 is blijkbaar al bezig met een “probleemanalyse”, een “verkennende fase” die in oktober zal leiden tot een heuse campagne. Die probleemanalyse zal er gegarandeerd toe leiden dat er een probleem is, na de gesubsidieerde verkennende fase.

Het stadsbestuur gunt de softies van Mobiel 21 hiervoor 150 werkuren, weliswaar door de vzw te bekostigen vanuit de door Mobiel verkregen subsidies uit. Stad Kortrijk zelf zal meewerken aan de bevraging bij verschillende bevolkingsgroepen, de kosten dragen voor het campagnemateriaal en de website. Voor maximaal 3.000 euro.
Partners in de campagne alhier zijn: politie en OCMW, preventieteam, cel economie, directie mobiliteit, de ouderenadviesraad en de ouderenconsulent, de adviesraad voor personen met een handicap, de toegankelijkheidsconsulent. Negen dingen. Dat wordt vergaderen.

Ter attentie van Mobiel 21. Goed om te weten toch??
Kortrijk telt 1.350.000 m² voetpaden.
Voor herstellingen en kleine oppervlakten is dit jaar 210.000 euro voorzien. Voor grote oppervlakten en nieuwe voetpaden: 650.000 euro. In Kortrijk zijn er voetpaden van vijf straten in uitvoering. In Aalbeke: in twee straten. Bissegem: twee. Heule: vier. Marke: één.

Ge moet het maar weten, Mobiel 21. Met al uw pretentie, en dit en dat van bezorgdheden.
Stel dat er zich hier in Kortrijk geen noemenswaardige problemen voordoen inzake stoepredding (tenzij een paar klassieke, wellicht de traditionele en gedoogzame plaatsen in de buurt van het station), dan hebt u goed werk gedaan om uw vzw met 20 medewerkers in stand te houden.
Mobiel 21? Ge gaat toch onze bomen op de voetpaden niet wegpakken?

Onze tip is deze. Alweer een positief, constructief voorstel van kortrijkwatcher.
Mobiel 21 maakt een probleemanalyse van onbestaande voetpaden.
Plus, een verkennende fase over wat boeren menen te mogen achterwege laten langs de boorden van landweggetjes. Ja!