Herbestemming Sint-Pauluskerk nog niet bepaald

Alweer een sterk staaltje van bestuurskracht.
De laatste Heilige Mis in de Sint-Pauluskerk op Lange Munte is op 25 juni 2010 doorgegaan. De Kerkraad besloot op 24 februari 2010 om het kerkgebouw te “desaffecteren”. Volgens wijlen roze deken Marc Ghesguière nog wel op aandringen van Stad. (De kerkfabriek hoopte het gebouw te kunnen verhuren aan Stad.) Op 30 maart werd de desaffectatie bij ministerieel besluit toegestaan. En op 6 april ondertekende de West-Vlaamse bisschop Rogerius (toen nog van Geluwe) een decreet waarbij de kerk vanaf 1 juli vorig jaar een andere bestemming zou krijgen.

Nu blijkt dat het Schepencollege nog altijd niet weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en de vergaderzaal. (Het conciërgehuis blijft blijkbaar verhuurd.)
Om binnen dat schepencollege enig geruzie te vermijden (Lieven Lybeer versus Jean de Bethune) heeft men studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen “in het kader van een vernieuwde samenwetrking tussen gebiedswerking, preventie en buurtwerking”. Van de Katho verwacht men pas tegen 1 september van dit jaar een “businessplan”.

Intussen kunnen verenigingen blijkbaar gebruik maken van het gebouw, mits zij een gebruiksovereenkomst goedkeuren. Er is nog altijd geen officieel tarief als retributie bepaald door de gemeenteraad – raad die overigens die gebruiksovereenkomst niet eens kent.

P.S.
Een zogenaamde pre-quickscan wees uit dat de verbouwing van de kerk minstens 100.000 euro zal kosten, om het even wat men met dat gebouw aanvangt.