Geen enkele taxi aan het station was in orde met de regelgeving

(Straks in de reguliere pers hoor. Niet verschieten.)

Vorige zaterdag heeft de politie aan de voorkant van het station 13 taxi’s gecontroleerd. En dan nog enkel aan de voorkant.
Geen één van die voertuigen daarvan bleek in orde te zijn!
Wat waren zoal de inbreuken? Houd u vast!

* Rijden zonder geldig rijbewijs.
* Geen originele boorddocumenten.
* Illegale tewerkstelling.
* Onmogelijkheid om controlerapport af te drukken.
* Geen taxilicht.
* Vervallen keuringsverslag.

Enzovoort.

Een toevoeging.
Het Kortrijkse schepencollege is nogal tolerant wat strafbladen van taxichauffeurs betreft. Zij mogen tot twee veroordelingen (verkeersovertredingen bijvoorbeeld) oplopen die rechtstreeks te maken hebben met beroepsvaardigheid en veiligheid van de taxigebruiker. Per jaar??
Taxichauffeurs moeten hier jaarlijks een bewijs van goed gedrag voorleggen- MORALITEIT – en de vergunninghouder zelf – bijvoorbeeld taxi Gilbert – moet instaan voor de nodige zedelijke waarborgen en waarborgen inzake beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.
De grote vraag is nu of het politioneel optreden gevolgen zal hebben voor de vergunninghouders van de gecontroleerde taxi’s. Die moeten aangepakt.
Illegale tewerkstelling (zwartwerk) en zo, dat is toch niet niks?

Probleem is dat politiekers bang zijn van taxichauffeurs en van pompiers. Hier ter KW-redactie nooit verstaan, maar het is zo.

P.S.
Al vele jaren geleden voorzag burgemeester Stefaan de Clerck een groot debat in de gemeenteraad over het Kortrijkse taxibeleid. Op vraag van de VLD, toen nog in de oppositie. Nu vooralsnog 1 vraag: waarom taxi’s altijd dure wagens zijn?

Ervaringen van onze kuisvrouw van de KW-redactie met taxibedrijven

Taxichauffeur kan niet terugbetalen wegens tekort aan wisselgeld.
Taxichauffeur doet onderweg een persoonlijke boodschap.
Taxichauffeur onderschept oproep naar ander bedrijf.
Taxichauffeur is compleet gek. (“Dienen rosten”)
Taxichauffeur wil naar bordeel.

En ze kan nog meer vertellen, beweert zij tenminste.
Wat de vergunninghouder betreft: de vergunninghouder heeft haar nooit de beloofde korting als veelvuldig en vaste, jarenlange cliënt uitbetaald. Zegt ze, onze kuisvrouw.
Kuisvrouw beweert nu zelfs dat het nergens toe diende om enige bevindingen over te maken aan de baas van het taxibedrijf. Baas was er steeds niet. Volgens haar zijn het daar, in in die taxibedrijven allemaal deugnieten.
Ja, wat moet je daar nu op zeggen?