Quote van de dag: “die ken ik wel”

“Ik ken die jongen niet. Maar zijn vader, die ken ik wel. En al deel ik zijn opvattingen niet, ik weet waar Stefaan De Clerck voor staat. En dus weet ik ook hoe het compromis er zal uitzien dat ik met hem kan sluiten. Maar waar staat de generatie van zijn zoon voor?”

Interview met Louis Tobback in “Het Laatste Nieuws” van 28 mei (pag. 2).

Die jongen waarvan sprake is Felix.