Cordon sanitaire doorbroken in Kortrijkse gemeenteraad

Het staat niet in “De Morgen”. Nergens. Geen krant, geen radio, geen WTV.

Historisch feit en nochtans totaal onopgemerkt voorbijgegaan. Papieren Perse (de PP van de Dode Bomen) weet weer nergens van.
EN GEEN FRACTIELEIDER DIE INGREEP. (WETEN ZE VEEL..).
IN EEN KORTRIJKSE GEMEENTERAAD KUN JE OOK NIET STEMMEN. EN AANWEZIG ZIJN. EN PRESENTIEGELD OPSTRIJKEN. EN NIETS AFWETEN OVER DE ZAAK.

In de gemeenteraad van vorige maandag 6 juni ging agendapunt 6 over het gewijzigd reglement inzake het Fonds voor Sociaal Kapitaal. Het Vlaams Belang (fractieleider Maarten Seynaeve) maakte van de gelegenheid gebruik om drie amendementen ter stemming te brengen. Hierna een overzicht van het bizarre stemgedrag van een aantal raadsleden.

Amendement 1.
Aantal stemgerechtigden bedraagt 41. Er was één onthouding (onafhankelijk raadslid Eric Flo). Maar twee leden hebben NIET gestemd, terwijl ze wel degelijk aanwezig waren. Op zichzelf al een uniek feit. Wisten dus gewoon niet wat te doen of lagen te slapen: Eline Brugman (VLD) en Ann-Pascale Mommerency (CD&V).

Amendement 2.
Drie onthoudingen. Eric Flo opnieuw, maar nu nog twee leden van de CD&V: Patrick Jolie en Ann-Pacale Mommerency. Dit betekent iets hoor. Leden van de meerderheid of van de traditionele partijen stemmen immers automatisch tegen voorstellen van het Vlaams Belang. Een onthouding betekent hier in Kortrijk alleszins dat men eigenlijk het VB wil steunen, maar dat nog niet openlijk durft te bekennen.
Op de VLD-banken begint Hans Masselis te pruttelen bij aanhoren van het amendement. Hij beseft dat de achterliggende gedachte toch wel heel liberaal getint is, dat de VLD dat zeker had goedgekeurd indien de partij nog in de oppositie had gezeten. Minister Vincent Van Quickenborne (bezig op een nieuw apparaat) mompelde iets van dan maar niet stemmen. En zijn buurvrouw hoort dat. Dus drie VLD’ers brengen gewoon géén stem uit over dit amendement: Moniek Gheysens, Hans Masselis en Vincent Van Quickenborne. Moet kunnen. De VLD’ers op de achterste rij hebben de noodoplossing van hun minister niet gehoord en stemmen dus tegen. (Dat zegt iets over de manier waarop de fractie een gemeenteraad voorbereidt.)

Amendement 3.
Hier wordt het cordon echt doorbroken. A-P Mommerency stemt vóór !
Hebben zich onthouden: Patrick Jolie en Eric Flo. Iedereen heeft gestemd.

De amendementen zijn verworpen.
Nu moet er nog gestemd over het voorstel van het schepencollege.
Mommerency is niet echt tevreden en onthoudt zich ! Bij een voorstel van haar eigenste partij !

Maar waarover ging het?
Hoe is dat alles uit te leggen?

Het Fonds voor Sociaal Kapitaal is een instrument dat door Stad (bon: alles wat te maken heeft met “de Gilde“.) wordt ingezet om meer speciaal projecten binnen de sociale economie te ondersteunen. Ondernemingen die om een toelage vragen moeten vooral kunnen aantonen dat ze kansarmen aan werk helpen. En goede connecties hebben bij de gilde.

Het eerste amendement van het Vlaams Belang oogt nogal onschuldig. Raadslid Seynaeve wil dat organisaties of ondernemingen die een subsidie aanvragen bij het Fonds met hun project worden doorgelicht door een onafhankelijk adviesbureau. Helemaal onschuldig is dat amendement overigens niet. Bij de beoordeling van projecten is het getouwtrek vanuit ACW-middens (en van Lieven Lybeer) van groot belang. Raadslid Mommerency daarentegen is van de middenstandsvleugel en innig verbonden met Unizo.

Het tweede amendement trapt op zere tenen. Het Vlaams Belang wil absoluut vermijden dat steun aan projecten uit de sociale economie de reguliere markt verstoren. Het is een veel gehoorde klacht van Unizo. Bepaalde initiatieven die met overheidsteun kansarmen aan het werk zetten veroorzaken deloyale concurrentie op de reguliere markt. Toen de VLD nog in de oppositie zat schaarde de partij zich achter deze klacht. Vandaar het gepruttel van Hans Masselis en de paniek op de eerste rij banken van de VLD-raadsleden. Zij stemmen gewoon niet… Patrick Jolie kijkt even op van zijn laptop en onthoudt zich nu ook als fervent middenstander.

Het derde amendement dwingt Ann-Pascale Mommerency tot het uiterste. Zet het mes op de keel. Als voormalig medewerker van Unizo kan ze niet anders dan deze tekst goedkeuren. Het Vlaams Belang wil namelijk dat de ondernemersorganisatie Unizo advies kan geven over de projecten die steun willen krijgen van het Fonds Sociaal Kapitaal.

Het cordon sanitaire is doorbroken. Nog wel door kersvers raadslid Mommerency. Gesteund door de ouwe jonge turk Patrick Jolie.
Bij de stemming over het voorstel van haar schepencollege onthoudt zij zich dan nog een keer. En dan waren er nog die drie niet-stemmers bij de VLD.
Historisch !!

Of hilarisch.