Franky Devos is opdrachthouder van de Budafabriek

Franky Devos blijft wel directeur van het kunstencentrum Buda (een vzw), maar is nu ook parttime opdrachthouder van de toekomstige Budafabriek. Hij is dus door iemand (of iets) bij nacht en ontij in elk geval geselecteerd als de “leidinggevende teamspeler” van het economisch-artistiek project in het fabriekspand Desmet-Dejaeger.
Hoe dit allemaal in zijn werk gaat of kan gaan? Dat is iets wat alleen de ene Joost van Kortrijk mag weten. Die bestaat? Niemand weet wie dat is.

Eén van Franky’s opdrachten is: zorgen voor subsidiëring en sponsoring.
Het beheer komt in handen van het autonoom gemeentebedrijf Buda.
Dat AGB is op absurde wijze en in theorie geleid door ene riant betaalde, elders wonende musicus Gunther Broucke – die hier geen barst uitricht (2X )- maar in de praktijk enigszins overeind wordt gehouden door een ambtenaar: Davy Callewaert. GEEN KRANT DIE DAAROVER IETS DURFT MEDEDELEN.
Onze Davy heeft wel het nadeel dat hij een fervent geprononceerde CD@V-stempel draagt. (Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zeg dat wel. Bijkomende factor is dat hij enkel deze elektronische krant KW leest als hij tijd heeft.)

De “Budafabriek” krijgt blijkbaar geen aparte rechtspersoonlijkheid. Er komt wel een “fabrieksraad” met (hoofdzakelijk) vertegenwoordigers van zeven organisaties: AGB Buda, Leiedal, Designregio, Flanders in Shape, het Broelmuseum, Buda KC en Howest.

De verbouwingswerken zijn intussen opgestart. (Voor de kosten: zie ons lijfblad kortrijkwatcher, de editie van 14 januari.) Men voorziet 250 werkdagen. Het gebouw moet in casco gereed zijn tegen de zomer van 2012. De opening zal gelijktijdig gebeuren met de Biënnale van Interieur: september 2012.

Ge ziet daar nooit geen papier van.
Het staat nu vast dat Stad subsidies krijgt voor de renovatie van het pand:
– van Europa (EFRO): 974.382 euro;
– van HERMES (Vlaams Agentschap Economie): 365.393 euro;
– van “Thuis in de Stad” (Agentschap Binnenlands Bestuur): 25.000 euro.
Het aandeel van Stad is hiermee herleid tot 1.096.180 euro. (Er is wel aan de nonnen nog een erfpacht betaald van 650.000 euro. En straks moet het pand natuurlijk nog opgetuigd. Jongens, jongens, het eind is niet in zicht.)

Vorige dinsdag heeft cultuurintendant Wim Vanseveren het project enigszins voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. De verslaggeving was niet helemaal van dezelfde aard of het peil van wat men al eerder kon lezen op kortrijkwatcher. Geen locale persjongens te bespeuren terwijl het gaat over miljoenen en miljoenen euroots voor een in Vlaanderen toch unieke zaak of gebeurtenis, evenals niet van grootse doeleinden ontbloot. Kortrijk op de (wereld)kaart plaatsen zonder enige alertheid van onze plaatselijke persjongens, hoe gaat dat?

Opvallend nog was wel de uiterst sceptische houding van raadslid Philippe De Coene (SP.A en leider van de zgn. Progressieve Fractie). Hij kan zich nog altijd niet ontdoen van de indruk dat nog altijd niet goed is geweten wat men precies gaat doen in de fabriek. Bart Caron (Groen) daarentegen hield zich op de vlakte. Vlaams Belang maakte geen onoverkomelijk misbaar. Was ietwat bezorgd over de financiering.

P.S.
De administratie van Buda Kunstencentrum verlaat eind november de kantoren langs de oude Leie. De medewerkers nemen hun intrek in het penthouse boven de Budascoop.