Ziehier een samenvatting van het businessplan 2011-2017 van KV-Kortrijk

De opmaak van zo’n businessplan was al een jaar geleden een aan KVK opgelegde voorwaarde om een eenmalige toelage te krijgen van 300.000 euro, bovenop de andere investerings- en onderhoudstoelagen. In de nieuwe gebruiksovereenkomst Stad-KVK is dat plan herhaaldelijk vermeld als bijlage, maar het stak wel niet in het dossier van de gemeenteraad van afgelopen maandag.
Ziehier niettemin een samenvatting van de tekst (24 pagina’s) die onze onderzoeksjournalist Dieppe Troot kon bemachtigen, nog wel zonder steekpenning. De meer literair getinte delen slaan we over.

Het plan bevat de traditionele SWOT-analyse.
Als sterk punt aanziet men het feit dat de financiële toestand van de club gezond mag genoemd. Dit is te danken aan de steun van Stad, de TV-gelden, de play-offs. Voor dit boekjaar 2010-2011 verwacht men zelfs een bescheiden winst. (Over die budgettering zoals aangegeven in het businessplan zal kortrijkwatcher het hebben in een volgende editie. Er is wat over te zeggen.)
Ander sterk punt dat blijkt uit de SWOT-analyse is dat de KVK Business Club steeds meer deelnemers kent. De hoofdsponsor Vasco (Jan Valcke) is content over de return van zijn engagement. (“Sponsors haken uitzonderlijk af.)

De zwakke punten nu.
De accommodatie om een hoogkwalitatieve ontvangst te verzekeren is ontoereikend. Men kan slechts 150 tafelgenoten uitnodigen. Club 19 en het restaurant moet heringericht. De kantine in tribune 4 moet opgefrist.
Het gemiddeld aantal toeschouwers blijft te laag. 6.500. Vorig seizoen bleven 60.000 tickets onverkocht.
KVK herkent in de SWOT-analyse een bedreiging. De grote “threat” is de pers! Aanhoudende aantijgingen in de pers bezorgen KVK een negatief beeld bij de publieke opinie.

Waar vandaan haalt men dit? De pers durft geen kritisch woord schrijven over het bestuur, de werking, de financiering van KVK.

KVK zal een aantal acties ondernemen.
De ploeg wordt versterkt met een bedrijfsjurist. (Ja, ‘t zal nodig zijn om inzake investeringstoelagen conflicten met schepen Jean de Bethune te vermijden.)
KVK wil zich profileren als een netwerkplatform voor bedrijven.
Er komt een elektronische toegangscontrole. (Intussen goedgekeurd door het schepencollege.)
Bovenal wil men zich inzetten voor de jeugd. Jeugdspelers van alle ploegen ter stede mogen gratis naar niet-topwedtrijden. Er is een bijzondere jeugdwerking gepland (voetbalacademie) en er komen grote investeringen op de site Stade. Een masterplan.

Opvallende nieuwigheid is dat de club nu aan community-werking gaat doen. KVK wil ook een sociale rol spelen. Met allerhande sociale initiatieven wil men de buurt, de maatschappelijk zwakkeren, heel de bevolking betrekken bij de club.

Maar het opvallendste in heel het businessplan is wel dat KVK de komst van een nieuw stadion resoluut als opportuniteit aanziet.
En waar komt dat broodnodige multi-inzetbaar complex? Voor de club is zonneklaar. Langs de E17 ter hoogte van het Evolis-industriepark. Dat wordt de nieuwe thuisbasis voor KVK. Club acht dit project van levensnoodzakelijk belang.

(Wordt vervolgd met de financiële rubriek van het businessplan. )