Sportjournalist verzorgt algemeen nieuws

Vandaag meldt Benny Wouters, de derde (minder bekende) lokale persjongen van “Het Nieuwsblad” dat de criminaliteitscijfers zijn gestegen. Welke? Wat voor soort? Die van Kortrijk of Kuurne of Lendelede? Sinds september van vorig jaar zijn er 75 brutale overvallen gebeurd, zegt Benny. (De minder brutale zijn niet meegeteld.)
Titel van het stuk: “Opnieuw gewelddadige diefstallen in binnenstad”. (Overvallen zijn diefstallen, als het van Benny afhangt.)

Dezelfde Benny Wouters liet in zijn krant van de dode bomen van 3 augustus weten dat “de criminaliteit alhier een dalende lijn vertoont”. Zo zegt hij: “De jongste maanden werd het centrum geregeld opgeschrikt door criminele praktijken maar voorlopig lijkt de rust teruggekeerd.” En commissaris Kurt D’Hondt vertelt: “We merken dat het aantal feiten afneemt. Het verhoogde toezicht werpt duidelijk vruchten af.”

Beste krantenlezer, wat moet u daar nu mee? Dat het aantal feiten of cijfers of PRAKTIJKEN afneemt en toeneemt? Weet dat de op 3 augustus geciteerde D’Hondt van ons korps dezelfde is van vandaag 6 augustus.
Weet dat onze Benny (woonachtig te Desselgem) gespecialiseerd is in sportnieuws, meer speciaal uit Waregem. (Benny wil niet meer naar KVK komen.) Benny heeft nog nooit gehoord van de criminaliteitsbeeldanalyse van de politiezone VLAS. Die van het jaar 2010. Benny is dus niet in staat om te vragen naar die van de eerste helft van dit jaar.
Benny (WBK) moet tijdens de vakantie van zijn twee collega’s even inspringen om over het Kortrijkse te berichten. Kortrijk coveren.

Geen enkele krant schonk aandacht aan de relatief gunstige cijfers van 2010. Geen enkele krant vroeg naar de juiste cijfers van september tot december 2010, of die van de eerste maanden van dit jaar.