De tien gevaarlijkste kruispunten in de stad

De meting slaat op de periode 2006-2009. (Dure mobiliteitstudies – door schepen Leleu op ons kosten besteld – ten spijt.) Het eerste getal slaat op het totaal aantal ongevallen, het tweede op het aantal slachtoffers. Er waren op die plaatsen en in die periode geen dodelijke slachtoffers.

Dolfijnkaai/Handboogstraat/Leiestraat: 26 – 16
R8-E17/Oudenaardsesteenweg: 21 – 17
R8/Pottelberg: 21 – 8
Bruyningstraat/Pottelberg: 18 – 11
Brugsesteenweg/Ringlaan: 15 – 8
Deken Degryselaan/Hugo Verriestlaan: 15 – 11
R8/Meensesteenweg: 14 – 8
Jan Palfijnstraat/Koning Albertstraat: 14 – 9
Broelkaai/Budastraat/Reepkaai: 13 – 10
Bissegemplaats/Meensesteenweg: 13 – 2

Elders in Groot-Kortrijk vielen er wel doden en nog zwaargewonden en lichtgewonden. Maar in de beschouwde periode zijn voor de diverse categorieën geen significante stijgingen of dalingen vastgesteld.
2006: 3 doden – 42 zwaargewonden – 341 lichtgewonden
2007: 5 – 46 – 383
2008: 3 – 53 – 401
2009: 3 – 50 – 321

Het pas goedgekeurde mobiliteitsplan wil dat alle gevaarlijke locaties tegen 2018 worden aangepakt. De eerste doelstelling is dat het aantal zwaargewonden jaarlijks daalt met 5 procent.
Men wil nog bijkomende zones 30 in de woongebieden en zones 50 in de industriezones. Plus de maximum toegelaten snelheden verlagen van 90 naar 70 en van 70 naar 50.

P.S.
De website van de politiezone VLAS geeft cijfers van 2004 tot 2006. Cijfers van 2006 zijn verschillend van die uit mobiliteitsplan. We kunnen niet tellen bij de politie. Of bij de verkeersdeskundigen van Tritel.