Renovatie Sint-Annazaal kost minder dan verwacht

In de Sint-Annazaal in het Kortrijkse begijnhof komt een museum en een polyvalente zaal. Al in december 2010 beloofde minister Bourgeois voor de renovatie en restauratie een subsidiepremie van 1.266.461 euro (incl. BTW).
De OCMW-raad heeft nu de werken gegund aan de Algemene Onderneming Verstraete&Vanhecke NV uit Wilrijk voor een bedrag van 1.967.178 euro, inclusief BTW.

In april van dit jaar schreef het OCMW (eigenaar van het begijnhof) een aanbesteding uit waarbij de kostprijs van de werken werd geraamd op 2.691.397 euro. Exlusief BTW was dat 2.224.295 euro.
Het subsidieerbaar gedeelte van de werken sloeg op een bedrag van 1.585.852 euro.
De premie van de hogere overheid: 1.688.615 incl. BTW. (Dus niet 1.266.461 euro ??)

Zie nu eens hoe die bedragen spectaculair zijn veranderd bij de gunning van de werken.
Kostprijs exclusief BTW: 1.652.767 euro.
Kostprijs inclusief BTW:1.967.178 euro.
Subsidieerbaar gedeelte: 1.256.646 euro.
Premie: 1.338.077 euro.

Die premie zou dus nog hoger liggen dan vorig jaar is beloofd?
Terwijl de kostprijs van de werken spectaculair is verminderd?
Het aandeel van het OCMW is dus nu 629.101 euro. We zullen zien.