De kost van een zwaluw

Nu onze gevederde vriendjes toch weer aan het emigreren zijn geslagen, mogen we dat toch wel even vertellen.
Dit jaar zijn er 24 aanvragen geweest van Kortrijkzanen die willen genieten van de premie ter bescherming van zwaluwnesten.
Voor een kleine kolonie (minder dan vier nesten) kan men daarvoor ieder jaar 25 euro opstrijken. Voor een grote kolonie (6 of meer nesten): 50 euro. Een middelgrote kolonie (4 à 5) levert 38 euro op, maar zo’n kolonie is dit jaar niet opgemerkt.

Bij de aanvragen ging het om 82 aangetroffen boerenzwaluwen, slechts 6 huiszwaluwen en 4 van het type gierzwaluwen.
Een record aantal boerenzwaluwen (tien en acht) is door onze bevoegde milieuambtenaar geteld in Kooigem (Molentjesstraat) en Marke (Preshoekstraat).
Hier op de redactie van KW weet er niemand wanneer (en of?) de bevoegde ambtenaar een plaatsbezoek bij die boeren heeft afgelegd, of wat de zin van dit alles is. Voor zwaluwen dan, wel te verstaan. (Waar zijn die hoogspanningskabels gebleven, zo vragen die vogeltjes zich af. Bedenk dat toch een keer, Natuurpunt!)

Totaal van de betoelaagde populatie bedroeg dit seizoen: 92.
Totaal van de toelagen: 900 euro.

P.S.
– Wie last heeft van gepoep onder de nesten kan bij het stadsbestuur om een plankje vragen. Of de bevoegde ambtenaar dit dan ook nog komt installeren weten we niet.
– Waar de zwaluwtjes overwinteren – daar in het verre zuiden bijvoorbeeld – is hun woninkje niet zomaar dankzij steun van lokale besturen bewaard gebleven. Wat een domme vogeltjes toch.