Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar ? (2)

(Vorig stuk dateert van 14 augustus 2010.)

De mandatenlijst 2010 van politici is nu ook te lezen via de site van het Rekenhof. Dat deed er ons bij KW aan denken dat onze waarnemende burgemeester (sinds januari 2009) ooit een keer van plan was om een aantal mandaten af te bouwen. Aldus doende zou hij zich beter kunnen wijden aan zijn tijdelijk burgemeesterschap (en niet oververmoeid geraken?).

In 2008 bekleedde schepen Lybeer 34 mandaten waarvan 11 bezoldigd en 23 niet.
In 2009 bekleedde hij nog altijd 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd en 21 onbezoldigd.
In 2010 gaat het om 33 mandaten waarvan evenwel 14 bezoldigd en 19 onbezoldigd.

Hierna de lijst van 2010. Merk op hoe hij geheel de sociale welzijnssector en dienstensector overheerst. (En met bestuursleden van dit soort niveau heeft hij het niet lastig.)

Bezoldigde bestuursfuncties:

Provincieraadslid (Ja! Iedereen vergeet dat, telkens opnieuw. Hij soms ook.)
Burgemeester
IMOG
Crematorium
Leiedal
PWA
WIVO (vroeger aangeduid als niet bezoldigd)
Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (2 mandaten)
Makkie cvba
Mentor
Eigen Gift Eigen Hulp
Federatie van Beschutte Werkplaatsen
Hoge School West-Vlaanderen (vroeger aangegeven als niet bezoldigd)

Onbezoldigde bestuursfuncties

Politiezone VLAS
Werkwinkel (2 mandaten)
Politieschool
Kanaal 127
Constructief
Jongerenatelier
Karweibedrijf
BUSO De Kouter
Buurt- en Nabijheidsdienst
Cesie
Conferentie van burgemeesters
Samenwerkingsfonds ter reductie van de globale energiekost (??)
Mobiel
Resoc (2 mandaten)
Vriendenkring Stad
Speel-O-kee/ Skateconstruct

P.S.
Misschien even opmerken dat schepen Guy Leleu dat goed speelt. Hij heeft “slechts” 14 mandaten, maar daarvan zijn er wel 13 bezoldigd.
Jean de Bethune doet het financieel ook goed: 11 betaalde mandaten op een totaal van 28. (Maar hij geeft ook van alles en nog wat aan: bestuurder bij een volleybalclub, een muziekvereniging, parochiale werken, een stichting van zijn vader.)