Heb je vertrouwen in het stadsbestuur?

In welke mate heb je vertrouwen in het stadsbestuur? De pas verschenen “stadsmonitor” geeft daar opnieuw antwoord op.
In 2008 beantwoordden 29,1 procent der ondervraagde Kortrijkzanen de vraag met “zeer veel” of “veel”. In 2011: 28,6 procent. De lichte daling is evenwel niet significant. (Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden ligt wel wat hoger: resp. 34,6 en 32,2 procent.) 15 procent Kortrijkzanen is “zeer ontevreden”. Het grootste deel van de respondenten spreekt zich dus niet expliciet uit.
De verschillen in de steden zijn vrij groot. In Hasselt, Gent en Leuven betuigen meer dan 40 procent van de inwoners hun vertrouwen in het stadsbestuur. In Turnhout en Aalst nog geen 20 procent.

En zijn we tevreden over de mate waarin het stadsbestuur ons consulteert?
30,8 procent der respondenten knikken van ja. In 2008: 33,7 procent. In Gent, Hasselt, Oostende: meer dan 40 procent.

Vertonen we politiek interesse?
30,1 procent zegt ja. Het gemiddelde in de centrumsteden is 35 procent. Antwerpen (40,3) en Gent (38) scoren het hoogst.

Zijn we bereid om mee te praten over het beleid?
Hier is er een significante terugloop te bespeuren! Van 41,9 naar 34 procent. Wie legt dat uit?

P.S. (1)
In Kortrijk bestond de steekproef uit 1500 personen. Er werden 765 vragenlijsten teruggestuurd. Dat is een goede bruto respons: 51 procent. Na beoordeling bleven er 703 geldige respondenten over. De vragenlijsten konden beantwoord tussen 5 april en 11 juli.

P.S. (2)
De tweejaarlijkse stadsmonitor is ditmaal wel laat verschenen. Publicatie op website “Thuis in de stad” pas vandaag gebeurd. Let op: de stadsmonitor in boekvorm (gratis te krijgen zolang de voorraad strekt) is minder volledig.
Cijfermatige, feitelijke gegevens slaan op het jaar 2010.
Merk op: de vraag naar ons vertrouwen in de pers is nu verdwenen. In 2008 vertoonden de Kortrijkzanen totaal geen vertrouwen in de pers. Geen enkele krant heeft dat toen gemeld.