We gaan dus digitaal stemmen

Morgen zal het schepencollege beslissen dat we op 14 oktober electronisch gaan stemmen.
Stad zit evenwel met een probleem.
Het is wel de gemeenteraad die daarover moet beslissen, waarna dat besluit dan aangetekend moet verstuurd naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
En tegen wanneer moet dat gebeuren? Nog voor 23 maart! (Zie omzendbrief van minister Bourgeois van 9 februari.)
Welnu, de maandelijkse gemeenteraad van maart is al voorbij (was gisteren).
Vandaar dat er nog deze maand een speciale zitting nodig is, louter en alleen voor dat punt. Dat kost alleen aan presentiegelden méér dan 6.000 euro.
Of zal de minister bij omzendbrief en speciaal voor Kortrijk een verlenging van de termijn toestaan?

P.S. (1)
Bij het kabinet van minister Bourgeois bleef het stil aan de lijn toen we het probleem voorlegden.

P.S. (2)
Met 41 kandidaten op een lijst zullen op het computerscherm drie kolommen verschijnen. Eerste en tweede kolom met 14 namen, de derde kolom met 13 namen. Zaak is dus van op de 15de of 29ste plaats te staan.

P.S. (3)
Vrouwen mogen hun naam nog altijd laten voorafgaan die van de familienaam van de echtgenoot, zelfs al is hij dood.
En mannen mogen hun naam nu laten volgen door die van de echtgenote. Wat een onzin.