Doet Arne Vandendriessche het of doet hij het niet?

Sinds enige tijd covert een VRT-website www.deredactie.be de komende gemeenteraadsverkiezingen, zelfs voor iedere gemeente apart.
De website is interactief en marketeerjongen Arne Vandendriessche is er al in geslaagd om zichzelf te promoten met een filmpje (“in een zotte bui opgenomen”) onder de titel “verkoop uzelf”.
Arne woont in Heule en was bijna twee jaar woordvoerder van Vincent Van Quickenborne toen hij nog minister van Economie was. Niets van gemerkt maar daar gaat het even nu niet over. Nu is Arne deeltijds aan de slag op het kabinet van de minister van Pensioenen. Hij verzorgt er de communicatie rondom de pensioenhervorming. Ja.

Arne vertelt in zijn filmpje dat hij in het verleden gezworen heeft van nooit in de politiek te stappen. Nooit – maar dan ook NOOIT – zouden we zijn kop op een verkiezingsaffiche zien prijken. Maar nu zit hij in de knoop met zichzelf. Hij twijfelt. Staat naar eigen zeggen voor een dilemma. (Arne weet niet goed wat een dilemma is.)

Verscheurende vraag is: of hij toch niet zou deelnemen aan de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen, – uiteraard op de VLD-lijst?? En hij roept onze hulp in. Wat moet hij doen? Zeg het hem nu toch. Twitter maar. Schrijf iets op facebook. Alle tips zijn welkom.

Intussen vermeldt Arne in de gauwte (“heel rap”) drie van zijn mogelijke programmapunten, zaken die hij wil veranderd zien in onze stad.
РTen eerste iets over veiligheid. Hij gaat wel een keer op stap en ziet ook wel dat er iets niet pluis is in de Reynaertstraat. Er zijn wel degelijk problemen. Vandaar zijn voorstel: het stadsbestuur moet meer gaan praten met de caf̩bazen.
– Ten tweede valt het Arne op dat Kortrijk wel degelijk troeven heeft als studentenstad. Vandaar dat hij het spijtig vindt dat studenten buiten de stad worden gehouden.
– Ten derde vindt Arne dat er “meer experiment” moet komen. “Alles moet hier uniform en serieus zijn en hetzelfde zijn.” (Hij verwijst hierbij naar de muziekwereld.)

Dat zijn dus de drie zaken die hij nog wil verwezenlijkt zien, tenminste als we hem zouden aanraden van toch “in de politiek te gaan”.

Wat zou Kortrijkwatcher zo’n gast als Arne nu dan wel kunnen adviseren?
Arne wordt straks pas dertig. Hij heeft dus nog veel tijd (alvorens deel te nemen aan de verkiezingen) om zich beter te informeren over het politieke reilen en zeilen in zijn stad.

ARNE !! Goed luisteren.

1. Burgemeesters en schepenen zijn al jaren druk in overleg met de cafébazen. (Laatst nog ongeveer op de dag van opname van uw filmpje.) Weet je nog, van schepen Hilde Demedts zaliger? En Stad heeft het nu zelfs over uniforme terrassen.
2. Stadsbestuur doet er alles aan om studenten naar de stad te lokken. Besteedt daar op alle mogelijke manieren veel geld aan. Vraag het maar aan schepen Jean de Bethune. Of aan uw minister-raadslid.
3. Qua experimenten verwijzen we naar wat er zoal gebeurt in het muziekcentrum Track, De Kreun, het Budakunstencentrum, radio Quindo, Humorologie. Novarock.

Dus Arne. Stel je ooit maar een keer voor als kandidaat, maar dan met andere programmapunten.
Lees in afwachting kortrijkwatcher. Op Tinternet.