Het miljoenen-masterplan voor het voetbalcomplex KVK-Jeugd (2)

Al in de zomer van 2009 heeft men de twee velden T3 en T4 (kant Weverstraat) in kunstgras aangelegd. De totale kostprijs bedroeg 1.057.665,46 euro, zonder BTW.
In het kader van het masterplan voor de site behelst de eerstvolgende fase nu de aanleg van een geheel nieuw veld T5 (natuurgras). In feite op dit moment al gegund aan de firma Sportinfrabouw voor een bedrag van 355.039 euro (excl. BTW) of 429.597 euro (incl. BTW).

Nu moet u dit weten.
Volgens het masterplan van bureau D’hondt zou de aanleg van T5 – zonder BTW – 183.715 euro kosten.

Nu moet u nog iets anders weten. Iets meer.
In februari raamde het schepencollege de aanleg van T5 op… 307.363 euro (excl. BTW). De aanvaarde offerte lag 47.000 euro hoger dan geraamd.
Met dit éne voorbeeld is al geïllustreerd hoe weinig waarde (géén) men mag hechten aan de geraamde investeringsbedragen uit het masterpan D’hondt.

Hierna volgt niettemin de volledige lijst. Kortrijkzanen en KVK-supporters weten anders nergens van. De bedragen houden geen rekening met de BTW, noch met de erelonen.

Velden
T5: 183.715 euro (sic)
T6: 175.895 euro. (Maar men hoopt nog een nabijgelegen stuk grond te kopen van carrosserie Eechout.)

Tribunes
Niet overdekte hoofdtribune voor 750 personen bij T3: 150.000 euro.
Kleine overdekte tribune voor 250 staanplaatsen bij T5 : 40.000 euro.

Nieuwe gebouwen
Kleedkamerblok (sportblok met vergaderlokalen, centraal gelegen): 741.896 euro.
Sporthal met indoor kunstgrasveld (voor de duiveltjes, als het regent): 763.500 euro.
Inkomgebouw met ticketbalie en hoogspanningscabine (kant Weverstraat): 82.700 euro.
Carport voor machinepark: 30.000 euro.
Fietsenstallingen (200 fietsen) : 50.000 euro.

Omgevingsaanleg
Fietspad met omheiningen en poorten: 84.176 euro.
Pleinen en verhardingen: 213.100 euro.
Parking (bij hoofdveld T3): 508.708 euro.
Inzaaien speelruimte: 55.029 euro.
Groenaanleg: 70.500 euro.

TOTAAL : 3.149.219 euro (zonder BTW).
Met T3 en T4: 4.206.884 euro.
Het is maar dat u het weet. Stad Kortrijk (dat zijn wij) doet wel iets voor KVK !

P.S.
Dit stuk (en het vorige) mag zonder toelating van de auteur ad valvas uitgehangen worden in alle supporterslokalen en in de cafetaria en in de bestaande kleedkamers. Papieren perse, doe maar. Bronvermelding niet nodig.