150 miljoen investeringen? (1)

Schepen van Financiën Alain Cnudde laat geen gelegenheid voorbijgaan of hij wijst op de hoge investeringen die Stad gedurende deze bestuursperiode jaar na jaar verwezenlijkt. Tijdens de laatste gemeenteraad (14 mei) had hij het over een totaal bedrag van 150 miljoen euro voor de periode 2007-2011.
Hoe hij aan dit cijfer komt weten we niet, maar we proberen het wel te achterhalen. En te verstaan!

Laat ons eerst even de bron “lokale statistieken” van het Agentschap voor Binnenland Bestuur raadplegen. De investeringen per jaar in euro, – aldaar vermeld – met tussen haakjes de investeringsinspanninge per inwoner.
2007: 18,50 mio (250 euro)
2008: 17,89 mio (242 euro)
2009: 23,16 mio (312 euro)
2010: 18,50 mio (247 euro)

Totaal voor deze periode 2007-2010 is dus: 78,07 miljoen euro.
Die bedragen zijn nog nooit gecontesteerd door schepen Cnudde.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur kent de investeringsuitgaven van 2011 nog niet. Maar. Het kan natuurlijk niet dat men in 2011 nog vlug eventjes 72 miljoen heeft geïnvesteerd om aan die 150 miljoen van schepen Alain Cnudde te komen.

In een volgend stuk gaan we even een andere bron raadplegen.
En de begrippen”vastleggingen” en “aanrekeningen” introduceren. En het onderscheid tussen “pure” investeringenuitgaven en “overdrachten” en “schulduitgaven”.
Lastig.