Kortrijkse cultuurorganisaties in de prijzen

Als cultuurminister Joke Schauvliege de adviezen van de beoordelingscommissies over meerjarige cultuursubsidies in het kader van het Kunstendecreet volgt zal er één Kortrijkse organisatie voor de volgende jaren van haar geen euro subsidie krijgen. Het gaat om het International Arts Festival NEXT. De inhoud van het dubbel negatief advies (artistiek en zakelijk) is nog niet publiek gemaakt, maar de veronderstelling is dat men vooral heeft geoordeeld dat NEXT deel uitmaakt van een alreeds structureel gesubsidieerde organisatie, met name het kunstencentrum Buda. Een aparte vzw acht men dan onvoldoende verantwoord.

Buda KC zou volgens het advies aan (niet: van) de minister 1 miljoen euro mogen krijgen over een tijdspanne van vier jaar (2013-2016). Buda KC heeft overigens een hoge ranking: 3. (Buda KC vroeg wel 1.288.000 euro.)
De Kreun (met een lage ranking: 36!) mag hopen op 275.00 euro.
Festival van Vlaanderen – Kortrijk: 230.000 euro.
Theater Antigone: 830.00 euro.
Unie der Zorgelozen: 418.000 euro.
Wit.h: 252.000 euro.
CAW Stimulans (De Figuranten): 303.000 euro. Al van gehoord?? Al aan deelgenomen?

Designregio Kortrijk zal 86.000 euro krijgen, hier voor een periode van twee jaar.