Een vergeten agendapunt

Vandaag alweer gemeenteraadsdag. En alweer heeft het schepencollege een agendapunt vergeten.
De nieuwe zaakvoerder (Alain Vandesande) van het restaurant Dell’Anno (in de oude dekenij aan de Sint-Maartenskerk, stadseigendom) heeft van het stadsbestuur een aantal tegemoetkomingen verkregen waarvan er toch minstens twee een wijziging vergen van de bestaande erfpachtovereenkomst met Stad. De bankwaarborg is verminderd van 100.000 tot 15.000 euro. En de erfpachtvergoeding van 30.000 euro mag nu gespreid betaald worden.

P.S.
Bepaalde agendapunten vergen een uiterst grondige dossierkennis vanwege de raadsleden en derhalve veel voorbereiding: de nieuwe beheersvorm voor het vliegveld, de stedenbouwkundige verordening (eindelijk!), het RUP De Warande, alternatieve gerechtelijke maatregelen, het nieuwe toewijzingsreglement voor sociale woningen. Het autonoom gemeentebedrijf Buda (niet verwarren met Buda KC) kreeg intussen zijn jaarverslag 2011 klaar. Een erbarmelijk werkstuk.
En bepaalde vragen en voorstellen van raadsleden kunnen stof doen opwaaien: gebrekkig groenonderhoud, het uitblijven van het project Heulebeek en de heraanleg dorpskern, de problemen met het zigeunerpark.
Dus: allen daarheen. Want we naderen de gemeenteraadsverkiezingen. (In augustus is er geen zitting.) De profileringsdrang stijgt.