Wat kost de Budafabriek? Dat we het niet weten…

DAT WIJ HET NIET WETEN !
Nog niet althans.

We kennen wel de prijzen, waarbij vier (4) loten zijn gegund: ruwbouw (1.511.539 euro), elektriciteit (266.843 euro), verwarming en sanitair (285.583 euro), lift (74.415 euro). Voor de reële prijzen blijft het wachten op de opleveringen van de werken. Intussen zijn voor lot 1 al meerwerken toegestaan zodat de kosten voor die post alleen al zijn opgelopen tot 1.716.296 euro. Er waren ook nutswerken: 16.161 euro. Saneringswerken (KW weet niet voor hoeveel.) Erelonen (7 procent?). Studiekosten voor de drie experten die maandenlang halftijds hebben gezocht naar de invulling van de werking van de Budafabriek (ruim 40.000 euro?). Kosten van de leningen (?). Investeringen van partners (?). Voorts betaalden we aan de nonnen van het H.Hart een erfpacht van 650.000 euro.
En het pand moet natuurlijk nog afgewerkt worden (schilderwerken, bekleding, tapijten, isolatie,…).

Als er straks geen raadslid bereid kan gevonden om een gedetailleerde oplijsting van alle kosten op te vragen, dan zullen we nooit weten wat de renovatie en reconversie van het gebouw in werkelijkheid heeft gekost. NOOIT. Net zoals over het voetbal.
Ook over de mogelijke subsidies van andere overheden en de tussenkomsten van het Woonzorgcentrum H.Hart heerst onduidelijkheid. (De bedragen in ons KW-archief verschillen van wat we nu hierover in de pers lezen.)

De traditionele pers heeft nog voor de opening ervan de kans gekregen om het fabriekspand te bezoeken.
Bij die gelegenheid maakt “Het Laatste Nieuws” van 14 september bij monde van schepen Jean de Bethune bekend dat de inrichting van het gewezen textielbedrijf Desmet-Dejaegere is voltooid (??) en 2,5 miljoen euro kost. Dat is dus volkomen onjuist. Het gaat om een voorlopig bedrag dat daarenboven geen rekening houdt met de betaalde erfpacht en vele andere zijdelingse en nog te verwachten kosten.

“Verspild geld”

“Het Kortrijks Handelsblad” van 14 september maakt het wel geheel bont.
Het stadsbestuur zou bij de redactie van die krant best een rechtzetting eisen, want wat daar geschreven staat schaadt waarlijk het imago van het project.
Ook van onze stad.

Het weekblad kopt op pag.11 dat het prijskaartje van de Budafabriek niet minder dan 5,85 miljoen bedraagt. De auteur (het stuk is naamloos) komt tot dit bedrag op grond van een waanzinnige berekening. Hij heeft van de woordvoerder van de Kortrijkse N-VA (Geo Verstichel) vernomen dat men met de geïnvesteerde som (“verspild geld”) een dertigtal sociale woningen had kunnen bouwen. Welnu, zo redeneert de stukjesschrijver: 30 maal de prijs van zo’n woning van 190.000 euro geeft 5,85 miljoen…

Geo Verstichel baseert zich met zijn uitspraak op een onderzoek van Catherine Waelkens (nu op de tweede plaats van de N-VA-lijst) naar de kostprijs van de Budafabriek. Dat onderzoek is geen knip voor de neus waard, en voor iemand die ooit economie heeft gestudeerd een ware afgang. Waelkens heeft er niet beter op gevonden dan de opeenvolgende budgetten van de stad te “bestuderen” voor de jaren 2008 tot en met 2011. En zo vindt zij bij de begrotingspost (een raming) “Budafabriek” telkenjare een bedrag van 2.575.000 euro…Waelkens (of is het Verstichel, of de schrijvelaar) doet dan alsof dit terugkerende kosten zijn…

De opdrachthouder van de Budafabriek (Franky Devos) mag dit soort waanzinnige (én schadelijke) berichtgeving niet over zijn kant laten gaan.

P.S.
“Het Nieuwsblad” bracht op 14 september ook een reportage over het gebouw maar zonder enig bedrag.