Het rapport van Kortrijk: geslaagd met voldoening?

Interessant verhaal vandaag in de regionale editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws”. Reporter Peter Lanssens heeft het bestuursakkoord van 2006 tussen CD&V en VLD ter hand genomen en onderzocht in hoeverre de daarin geuite voornemens intussen tijdens de voorbije bestuursperiode zijn uitgevoerd. Probleem is wel dat het rapport moeilijk te meten zaken, zoals een betere dienstverlening, bewust heeft gemeden. HLN houdt dus een slag om de arm: “Deze reportage is dus geen evaluatie van het beleid”. Niettemin luidt het eindoordeel van de krant dat het bestuur geslaagd is, met voldoening.

Gelukt

Peter Lanssens heeft 40 concrete plannen (beloften) weerhouden. Ze slaan vooral op infrastructuur. Volgens zijn bevindingen zijn er daarvan 17 gelukt.
Bij bepaalde punten heeft kortrijkwatcher toch wat bedenkingen. De ontsluiting van het Begijnhofpark met de autovrije Houtmarkt is toch nog niet “gelukt”? Er is toch nog geen ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein? De herinrichting van het speelplein De Warande is toch nog verre van voltooid? Het masterplan voor stadsgroen Marionetten: er moet nog veel gebeuren.
Er zijn nog plannen uit het bestuursakkoord totaal niet gelukt, terwijl HLN er niet over rept. De herpositionering van het Overbekeplein. De verkaveling Langwater. Het Eurodistrict werkt niet, of toch niet naar behoren. En waar staat dat nieuw politiekantoor? En hoever staat het met het project Heulebeek?
Anderzijds zijn bepaalde projecten uit het bestuursakkoord wél gelukt, terwijl HLN daar niks over zegt. Er is een handelsdistrict. Er is een inventaris van het stadspatrimonium. Er is een haalbaarheidsstudie over een nieuw zwembad. Buda en Parko zijn verzelfstandigde organisaties geworden. Er is een ledwall. Een vernieuwde stadskrant.

Deels gelukt

Volgens HLN zijn 16 plannen “deels gelukt”.
Wel, Kortrijkwatcher kijkt er toch van op als de krant zegt dat het nieuw crematorium slechts deels is gelukt. Die ovens werken toch? En is de opstart van een “brasserie van wacht” deels gelukt? Waar is die brasserie? Waar is dat horecaplan? De krant vindt nog dat het snel transport tussen het station en Hoog-Kortrijk ook deels is gelukt. Omdat er plannen zijn in die richting voor over 10 of 20 jaar? En de modernisering van het vliegveld is ook deels gelukt? Na al die jaren is er nog altijd zelfs geen nieuwe beheersstructuur.

Niet gelukt

Tenslotte zijn er volgens de krant 7 voorgenomen plannen totaal “niet gelukt”. De nieuwe bib. Het unieke inschrijvingsregister voor sociale woningen. Wonen boven winkels. Bereikbare wijkagenten (met GSM). de N328. De nieuwe fuifzaal.
Akkoord, maar Kortrijkwatcher kan er nog enkele aan toevoegen. Zie supra. Plus de stationsomgeving. De renovatie van Heule-centrum (park).

Comment

Om het beleid in de aflopende legislatuur te beoordelen zou men nog de opeenvolgende jaaractieplannen in een rapport kunnen betrekken.
Het jaaractieplan van 2007 (begin van de legislatuur) is in dit opzicht zeer leerrijk, want omvat heel concrete punten. Vele beloften daarvan zijn uiteindelijk wel verwezenlijkt, maar het heeft telkens vele jaren geduurd. De Budafabriek, de site Callens. En weet u wat er nog altijd niet is uitgevoerd? Het park op de tip van Buda-eiland (kant hospitaal). De “kop van Prado” (budget-woongelegenheden aan het begin van de Oudenaardsesteenweg).

Groot kenmerk van dit voorbije bestuur was: de traagheid van bestuur.
Je kunt dit soms zéér cijfermatig aantonen.
Bij de investeringen onderscheid maken tussen de geraamde bedragen in de begroting, de vastleggingen (verbintenissen) en de uiteindelijke aanrekeningen.
In HLN van vandaag zegt de burgemeester in een commentaar op het rapport dat Stad voor 150 miljoen heeft geïnvesteerd. Ja, moeten we dat nu nog een keer herhalen? In de periode 2007-2011 is wel voor 219 miljoen begroot, daarvan slechts 149 miljoen vastgelegd, en daarvan slechts 58 miljoen in rekening gebracht. “We hebben wat zaken uitgesteld omdat we ook zuinig willen zijn,” zegt de burgemeester nog.