De krappe meerderheid van de nieuwe stadscoalitie: 360 stemmen

Kortrijk (centrumstad) krijgt voor het eerst in meer dan anderhalve eeuw sinds de Belgische onafhankelijkheid een bewind waarin de christen-democratische zuil niet is vertegenwoordigd. Dit is onbetwistbaar een historisch gegeven. De CD&V blijft evenwel veruit de grootste partij. Het is daarom een evenzeer belangrijk feit dat die hegemonie van de christen-democraten is gebroken met een onvoorstelbaar nipte meerderheid. Men kan absoluut niet stellen dat de nieuwe coalitie van drie partijen beschikt over een groot draagvlak bij de Kortrijkse bevolking. Ook deze vaststelling kan men aanzien als een historisch gegeven.

Kijk.
De coalitie behaalde in totaal 26.240 stemmen.
VLD: 10.771 (21,3 %) – 9 zetels
N-VA: 8.247 (16,3 %) – 7 zetels
SP.a: 7.222 (14,3 %) – 6 zetels.

Er waren in Kortrijk 57.492 ingeschreven kiezers. Daarvan zijn er 51.761 die een stem hebben uitgebracht. De score van de coalitie-partijen bedraagt hiervan 50,69 procent.
De helft van de uitgebrachte stemmen is 25.880. Met zijn totaal van 26.240 stemmen heeft de stadscoalitie dus slechts 360 stemmen op overschot. Aan dit gegeven kan men niet voorbijgaan. Laat de nieuwe coalitie niet in de val trappen van de arrogantie van de macht.

P.S.
De CD&V kwam absoluut niet gehavend uit de stembusslag. Behaalde 33 procent van de stemmen. Verloor slechts 3990 stemmen ten opzichte van de verkiezingen van 2006, terwijl de partij toen nog een kartel vormde met de N-VA. En bij de laatste stembusslag deden stemmenkanonnen van die partij niet meer mee.