Een ‘grappig’ lijk uit de kast, kan dat? (1)

Een of andere nieuwe schepen of kabinetslid van het nieuwe tripartite-bestuur is blijkbaar grondig gaan snuisteren in het bureau van voormalig schepen van Financiën (Alain Cnudde) en heeft daar een niet publiek gemaakte missive (dd. 7 november 2012) ontdekt van de gouverneur, gericht aan onze Kortrijkse gemeenteontvanger.
De brief is nu gelekt aan de pers, als zijnde een lijk uit de kast.

Wat stond er in die brief?
Niets nieuws, alleszins géén nieuwsfeit voor wie kortrijkwatcher leest of voor een raadlid dat zijn dossiers ter harte neemt, d.w.z gewoon kennis neemt van de stukken. Nochtans doet burgemeester-in-spe Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag alsof hij werd bedrogen door de CVP (Alain Cnudde) “die onwaarheden heeft verteld over de stadskas”.

De gouverneur vindt dus dat volgens de jaarrekening 2012 het courant resultaat (opbrengsten versus kosten) schrikbarend is gedaald: van 10,4 miljoen naar afgerond 39.000 euro. (Dat stond enkele dagen geleden nog alhier in deze krant KW te lezen en vorig jaar ook al enkele malen.) De gouverneur wijst er verder op dat het financieel draagvlak hierdoor nog net volstaat om de leningslasten te dekken. En het gevaar bestaat dat het werkkapitaal aangetast wordt en men op termijn in liquiditeitsmoeilijkheden kan geraken. Vandaar: “de gemeente dient grondig te onderzoeken welke de concrete omstandigheden zijn die hebben geleid tot deze negatieve trend en, indien nodig, passende maatregelen te nemen om in de toekomst het structureel evenwicht te garanderen.”

Wat is daar nu grappig aan?
Gouverneur Carl Decaluwé was tot voor kort Kortrijks CD&V-raadslid.
Welnu, nooit – maar dan ook nooit – heeft hij in de Raad zijn bezorgdheid uitgeproken over de financiële toestand van de stadskas. Er waren nochtans al in zijn laatste jaren als raadslid alhier onheilspellende tekenen aan de wand.

Maar het is niet allemaal grappig wat er geschiedt rondom het lekken van de brief van de gouverneur.
Daarover straks meer.

(Wordt vervolgd.)