Tien grote stadsprojecten van de tripartite: zoek de nieuwe…

Gisteren vroeg de nieuwe coalitie van VLD, N-VA en SP.a middels een bewonersvergadering het oordeel van de bevolking over het voornemen om tien grote projecten te realiseren in de volgende legislatuur.

1. Infrastructuur op Kortrijk-Weide met een zwembad, een park, een fuifzaal.
2. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker maken met een verbinding met historisch Kortrijk.
3. Van Kortrijk een klimaatstad maken.
4. Investeren in veiligheid (camera’s op openbaar domein).
5. Verlagen van de Leieboorden.
6. Moderniseren van de stationsomgeving.
7. Ondergrondse parking op de Houtmarkt en bovengronds veel groen.
8. Nieuwe fietsverbindingen (met de deelgemeenten).
9. De Sinksenfeesten omtoveren tot een stadsfestival.
10. Strijd tegen de (kinder)armoede.

Volgens het oordeel van onze ervaringsdeskundige gemeenteraadwatcher zijn van die tien intenties twee of drie (min of meer) als nieuw te beschouwen. (De nrs. 3 en 10, misschien nog 8.)
Al de andere projecten zitten – soms al vele jaren – in de pijplijn en kunnen niet meer teruggeschroefd. Hierover een oordeel vragen aan de Kortrijkzanen is boerenbedrog.

Naast die grote projecten voorziet de nieuwe tripartite nog concrete acties in de deelgemeenten.
Hieromtrent kan men stellen dat die voornemens ook al wel eens ergens ter sprake zijn gekomen.
– Kooigem: zwaar verkeer weren.
– Bellegem: veilige schoolomgeving.
– Rollegem: huisvesting voor senioren.
– Aalbeke: infrastructuur voor het verenigingsleven (brandweerkazerne).
– Marke: een klimaatvriendelijke wijk.
– Bissegem: aandacht voor de zwakke weggebruiker.
– Sente: herinrichting van het centrum.
– Heule: idem.

Laten we ook niet vergeten dat enkele schepenen via de pers dan enige voornemens hebben kenbaar gemaakt. Zonder ons oordeel daarover te vragen.

Schepen De Coene in Het Laatste Nieuws (12 januari):
– Oprichting van een stedelijk dienst consumentenbescherming.
– Het Begijnhofpark wordt een feestpark.
– Organiseren van cursussen om te werken met sociale media.
– Meer studentenkoten in het stadscentrum.
– Veilig vervoer voor uitgaande jongeren.
– Fietsen is geen recht, het is een plicht!

Schepen De Coene in WTV (13 januari):
– Noodzaak om 10 tot 20 miljoen te besparen op het stadsbudget.
РNiet meer investeren in design, w̩l in sociaal beleid.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (10 januari) :
– Ingreep op het vlak van het stadspersoneel is nodig (omwille van bezuinigingen).
– Er ging teveel geld (honderdduizenden euro’s) naar de sociale economie.
(Merk de tegenspraak op met de uitlating van De Coene over het sociaal beleid.)

Schepen Maddens (op de foto met Rudolf Scherpereel) in Het Laatste Nieuws (14 januari):
– Terrassen van de horeca mogen heel het jaar open blijven zonder verhoging van de retributie.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (vandaag, 16 januari):
– Veiligheid is een absolute prioriteit voor het nieuwe stadsbestuur.
(Waarom vraagt men de inwoners nog naar hun prioriteiten?)

Besluiten
* De Kortrijkzanen krijgen niet over alles hun zeg. De burgerparticipatie is uitsluitend gericht op materiële (zichtbare) beleidsdaden. (Bijvoorbeeld niet op budgettaire kwesties.)
* De schepenen treden op in verspreide slagorde.
* N-VA-beleidsaccenten (nog) niet te bespeuren.
* Het bestuursakkoord van de tripartite komt pas in de gemeenteraad van april op de agenda. De bijhorende herziene begroting misschien pas in mei. Tot zolang kan de nieuwe coalitie geen fundamentele nieuwe zaken aanvatten die geld kunnen kosten
.