Ook maximaal presentiegeld voor leden politieraad

Gisteren hebben de 21 raadsleden van de politiezone VLAS Рin het kader van de bezuinigingspolitiek Рzonder enig gemor het presentiegeld vastgesteld op 194,70 euro. M̩̩r kan niet. Het geraamd budget voor het hele jaar bedraagt hiermee 35.000 euro.

We verstaan wel niet goed de berekening, gemaakt door het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie.
Men vertrekt van een maximaal basisbedrag van 121,05 euro en vermenigvuldigt dit vanwege de indexering met een verhogingscoëfficiënt van 1,6084.
Voor de Kortrijkse gemeenteraad neemt men als maximaal basisbedrag 124,98 euro aan zodat de uitkomst met dezelfde coëfficiënt 201,02 euro bedraagt.

P.S.
De drie Kuurnse raadsleden en het ene raadslid van Lendelede krijgen in de zittingen van hun eigen gemeenteraad minder presentiegeld dan in de zittingen van de politiezone. Kluchtig niet?