Een dranklevering verliezen met 234 euro verschil…

Stad heeft voor twee jaar drank aangekocht bij één en dezelfde leverancier. De raming hield het bij 66.660 euro, exclusief BTW. Dat is net onder de drempel van 67.000 euro, zodat het bestuur geen offerte of openbare aanbesteding moest uitschrijven, maar kon werken met een “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf”.
Vijf firma’s werden aangeschreven en slechts twee leveranciers, allebei uit Menen, hebben gereageerd. (Bockor liet verstek gaan! Hoe zou dat komen?)
De (laagste) prijs gold als enig criterium voor het aanwijzen van de leverancier, wat laat uitschijnen dat allebei de inschrijvers voldeden aan enkele andere modaliteiten uit het bestek: gratis huur van materiaal (toog, tapkranen), gratis onderhoud, instant levering.
Bierhandelaar Nuytten kwam voor de dag met een prijs van 49.964 euro, excl. BTW. Dat is 25 procent minder dan de raming!
Opmerkelijk is dat de andere concurrent-inschrijver slechts 234 euro meer vroeg. En met BTW was het prijsverschil nog miniemer: 155 euro. 56.924 euro tegenover 56.769 euro. Wat een pech zeg!

In de achtereenvolgende begrotingen is voor de levering van dranken telkens een ander bedrag (incl. BTW) voorzien:
2013: 9.461 euro
2014: 28.384 euro
2015: 18.922 euro.
Totaal: 56.767 euro.

Kortrijkwatcher weet niet wanneer de periode van twee jaar begint, kent geen hoeveelheden en weet ook niet waar en wanneer die zullen geconsumeerd worden. Vraag is dus of Bockor zich niet heeft ingeschreven omdat de firma bij gelegenheid toch nog leverancier kan blijven?

P.S.
Levering van drank is ook te vinden in een begrotingspost (art. 76110/124-04) met de naam “technische benodigdheden IVA Jeugd”! Waarschijnlijk gaat het hier om een levering aan het nieuwe jeugdcentrum “Tranzit”.