Hoe zit het NU met onze stedenband met Cebu City?

Naar aanleiding van de verschrikkelijke natuurramp op de Filipijnen heeft het stadsbestuur vandaag een persnota verspreid waarbij Stad en OCMW beloven om een bijdrage van samen minstens 6.500 euro te besteden aan noodhulp aldaar. Men zal tevens op 30 november een grootscheepse benefietactie organiseren. Een en ander situeert het bestuur in het kader van het feit dat onze stad sinds 2005 een stedenband heeft met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland.

Maar hebben we eigenlijk nog wel een stedenband met Cebu, en in welke mate?
De onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher (Dieppe Throot) vraagt zich dat af, maar kent het antwoord (nog) niet.

Het zit zo.
In het actieplan 2012 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 november 2012) is aangegeven dat men de samenwerking met Cebu City grondig zal evalueren. Kernvraag is zelfs wat de impact is en de eventuele meerwaarde van die stedenband voor onze stad Kortrijk.
En waarlijk, het huidig nieuw schepencollege heeft in mei van dit jaar 2013 beslist om een stuurgroep van ambtenaren en externe experts op te richten om op basis van objectieve maatstaven (meetinstrumenten) na te gaan wat de verdere aanpak zou kunnen zijn van de stedenband. Voorziene budget voor de stuurgroep: 3.000 euro.
De noord-zuid ambtenaar (Stijn Van Dierdonck) is toen in mei verzocht om hieromtrent een rapport voor te leggen aan een thematisch schepencollege.

Van dit thematisch College hebben we sindsdien niets meer vernomen.
Maar dit is nu toch wel een merkwaardig toeval. De tyfoon heeft het eiland Cebu bereikt op laatstleden vrijdag. De agenda van het schepencollege van morgen dinsdag 12 november was toen al bepaald en gepubliceerd. Punt 32 van de agenda van morgen luidt: “Beslissing stedenband Cebu city. Goedkeuren.”
Die beslissing is dus op papier althans reeds genomen.
Zeer benieuwd. Zal dat besluit morgen enigszins worden bijgepast??