KVK: de resultatenrekening (2)

De verwerking ervan is interessant.
Er is een te bestemmen winst van 67.708,52 euro.
Maar er is een overgedragen verlies van vorig boekjaar van -480.615,81 euro.
Het te bestemmen verlies bedraagt dus – 412.907,29 euro.

Nu enkele cijfers met opnieuw tussen haakjes de bedragen van het vorige boekjaar.
Omzet: 3.819.414 (5.901.745)
Maar: andere bedrijfsopbrengsten zijn 6.768.716 (4.532.815)
Bedrijfskosten: 10.744.703 (10.497.294)
Hierin: personeelskosten 5.961.681 (6.968.598)
Afschrijvingen en waardeverminderingen: – 708.717 (565.826)
Bedrijfsverlies: – 186.573 (- 62.734)
Uitzonderlijke opbrengsten: 226.942 (49.655)
Uitzonderlijke kosten: – 19.879 (169.759)