Feiten en cijfers inzake de “pure investeringen” in 2013 (2)

In de begroting van 2013 was er inzake pure investeringen (buitengewone uitgaven zonder overdrachten en schuldaflossingen) een bedrag van 19,44 miljoen euro voorzien.
– Daarvan is voor 14,47 miljoen vastgelegd (74,4 procent).
– Maar er is in dat jaar slechts 3,32 miljoen aangerekend (ingeschreven in de boekhouding, gefactureerd). Dat wijst dus op een heel lage realisatiegraad.

Als we het bedrag van de aanrekeningen afzetten tegenover de vastleggingen komen we aan een realisatiegraad van slechts 22,9 procent !
Laten we eens nagaan op welke belangrijke (grote) posten er weinig is gerealiseerd. Daadwerkelijk is uitgegeven.
We bereken dus in procent het aandeel van de aanrekeningen tegenover de (contractueel) vastgelegde uitgaven.

Praktisch voorbeeldje.
In een muur van de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een angstaanjagende scheurvorming aan de hand.
Om het probleem te bestuderen en op te lossen was er 40.000 euro voorzien in de begroting 2013. In dat jaar is er evenwel voor de werken aldaar pas een uitgave van 6.553 vastgelegd, en NUL euro aangerekend. De realisatiegraad is in geld uitgedrukt dus NUL procent. (Er is al wel iets gedaan om te beletten dat de muur instort.)

Rubriek “algemene diensten”
– Aanpassingswerken gebouwen dienst patrimonium: 7,9 %.
– Buitengewoon onderhoud gebouwen dienst patrimonium: 19,8 %.

Rubriek “brandweer”
Aankoop materiaal: 3,8 %.

Rubriek “verkeer en waterstaat”
Openbare verlichting: 1,0 %.

Rubriek “jeugd, volksontwikkeling, sport, kunst”
– Aanpassingswerken zwembaden: nul %. (Er was voor 70.000 euro vastgelegd.)
– Fieldlab: nul %. (Er was 400.000 euro vastgelegd.)
– Herinrichting Vlasmuseum: 11,3 %.
– Onderhoud beschermde gebouwen: nul % (63.454 euro vastgelegd.)
– Groeningeheem: 8,0 %.

Rubriek “huisvuil”
Aankoop exploitatiemateriaal: 8,1 %.

Rubriek “afvalwater”
– Infrastructuurwerken: 34,9 %.
– Aankoop exploitatiemateriaal: 39,0 %.

Rubriek “volkshuisvesting en ruimtelijke ordening”
– Aankoop gronden (in het kader van R.O): 14,6 %.
– Sanering Kortrijk Weide: nul % (Er was 1,2 miljoen euro voorzien.)

Zo.
Dat weten we dan alweer.
Dat komt allemaal (de feiten dan) niet in de gazetten.
Nooit.
Kortrijkzanen weten daarom nergens van.
Vinden dat het goed gaat.