Parking “Appel” wordt maandenlang niet bruikbaar !

Naar aanleiding van de herinrichting van de site Kortrijk-Weide zal de parking Appel niet bruikbaar zijn gedurende de periode van de werken aldaar.
Dat wil (vermoedelijk) zeggen: vanaf mei dit jaar (2015) tot juli van volgend jaar(2016). Zeg.
Een verlies van 308 parkeerplaatsen gedurende een periode van 15 maanden.
Verlies evenwel enigszins gecompenseerd doordat het stedelijk bedrijf Parko een parking met 200 (betalende!) plaatsen zal mogen aanleggen op braakliggende tussen de Meersstraat en de Havenkaai, eigendom van het OCMW.

Eigenaardig is dat Parko het terrein al ter beschikking krijgt vanaf 1 maart eerstkomend en zelfs tot september 2017. Om wat te doen??
Het OCMW is beloond voor de ingebruikgeving. Gedurende heel de periode krijgt het personeel gratis 65 parkeerplaatsen op parking Broeltorens.

P.S.
Staat allemaal niet in de gazetten.
In 2016 starten nog de werken in het kader van het project stationsomgeving: de bouw van een voetgangers-, fiets- en bustunnel, plus de bouw van een parking onder het Conservatoriumplein. De verkeersherrie en parkeerproblematiek voor de treingebruikers is niet te overzien…