Alweer een nieuwe eindafrekening van de kosten van het museum Texture

De totale kost voor de verbouwing van de voormalige Euroshop aan de Noordstraat tot (vlas)museum “Texture” zou nu 5.562.932 euro bedragen, inclusief BTW. We hebben het dan over de kostprijs voor de werken, leveringen, erelonen en nutsvoozieningen.

Het schepencollege gewaagt hierbij van “een volledig definitief financieel overzicht” voor de realisatie van het museum. Wat niet juist is. Men gaat nu namelijk nog over tot de dakherstelling van de loods, waarbij de kost wordt geraamd op 41.776 euro. En het museumplein zal men waarlijk opnieuw aanleggen op basis van een plan van de Spanjaard Jordi Farrando. (De blijkbaar voorlopige aanleg koste al 50.000 euro. Weggesmeten geld dus.)
Bij de kostprijs van de verbouwing en inrichting van het museum moeten we nog de cash betaalde erfpacht voor het pand optellen: 2.034.021 euro.
Dat levert voorlopig de som op van 7.596.9453 euro.

De kostprijs van bepaalde loten kenden een aanzienlijke afwijking t.o.v. het gunningsbedrag:
– ruwbouw;: van 1.308.424 naar 1.434.757 euro (+9,8 %)
– afwerking: van 808.171 naar 999.156 euro (+23,7 %)
– elektriciteit: van 479.403 naar 512.765 euro (+6,9 %)
– vast meubilair: van 188.912 naar 213.264 euro (+12,8 %)

Door die meerwerken loopt het bedrag van erelonen voor het architectenbureau NOA én de scenograaf MADOC samen op van 185.000 naar niet minder dan 534.975 euro. Dat is een stijging van 189 procent !

Het schepencollege verdedigt de meerwerken door te stellen dat zij “veel toegevoegde waarde” meebrengen. Voorbeelden daarvan zijn:
– akoestische maatregelen: +62.961 euro
– extra sanitair: +18.259 euro
– verwarming en sanitair voor de bistro “Damast”: +30.093 euro
– meubelen bistro: +37.301 euro
– extra verlichting kroonzaal: +14.784 euro.

Die bemerking over de “toegevoegde waarde” van bepaalde werken kan wel juist zijn, maar vertel dat dan maar eens aan de vier kandidaat-ontwerpers die bij de oorspronkelijke aanbesteding van de studieopdracht omwille van hun (hoge) offerteprijs uit de boot vielen…

N.B.
Indertijd hoopte het stadsbestuur op subsidies én inkomsten van de verkoop van het oude vlasmuseum op een te incasseren bedrag van 3,6 miljoen.
We weten niet of dit is gerealiseerd.