De uitgaven voor de paasfoor

Onderstaande bedragen zijn inclusief BTW, maar in veel gevallen gaat het nog om ramingen omdat bijv. het reële verbruik nog niet is gekend.

Vergoeding voor het gebruik van de parking Prado als woonwagenpark en de kostprijs voor de plaatsbeschrijving: 9.339 euro plus 1.815 euro.
Plaatsen, wegnemen en watervoorziening op woonwagenparken en foorpleinen (De Watergroep): 14.500 euro.
Aansluiten, afkoppelen en huur verdeelkasten (Duty Power NV): 4.946 euro.
Plaatsen en wegnemen en huur van twee stroomaggregaten en de nodige kabels (Duty Power NV): 42.265 euro.
Aan- en afkoppelen van mobiele foorkasten en tijdelijke aansluitingen: 2.717 euro.
Elektrische keuring bijgeplaatste verdeelkasten: 1.210 euro.
Plaatsen, wegnemen en bewaren afvalwaterbuizen op de site Prado: 605 euro.

TOTAAL: 96.397 euro.
Met de promotie erbij (18.000 euro) geeft dat 114.397 euro.
Er zijn ook inkomsten vanwege de gevraagde standgelden. Dat bedrag kennen we (nog) niet.