Hoe staat het met de verkoop van stadseigendommen?

Zoals onze lezers sinds lang weten streeft de tripartite naar een sober bestuur.
Dit moet ondermeer gebeuren door het verminderen (verkopen) van een aantal gebouwen. Bij de start van de legislatuur is een lijst opgemaakt van verkoopbare eigendommen.
Vooropgestelde realisatiegraad was 70 procent. In 2013 is er voor 85 procent gerealiseerd, maar in 2014 slechts voor 47 procent van het vooropgestelde bedrag. (Dit jaar nog niks.)
De gerealiseerde opbrengsten in de periode 2013-2014 bedroegen 3,69 miljoen euro, waarvan een deel (1,43 miljoen) voortvloeide uit “gekoppelde verkopen” (gerealiseerd na investeringen) en een groot deel (1,92 miljoen) uit losse verkopen. De rest kwam van transacties uit het verleden.

Voor de jaren 2015 tot en met 2019 zijn er gewaarborgde inkomsten ten bedrage van 1.162.060 euro. Zij vloeien voort uit reeds afgesloten vastgoedtransacties (erfpachten, verkopen met spreiding van betaling). Het gaat om het ondernemerscentrum de oude dekenij, het JOC en bouwgrond in de Sint-Antoniusstraat/Tuighuisstraat.

Daarnaast voorziet men voor de periode 2015-2019 mogelijke ‘quick wins’(verkopen met directe inkomsten) ten belope van 4,63 miljoen euro. Bij een realisatiegraad van 85 procent zou het dan gaan om bijna 4 miljoen euro.
De ‘quick wins’ zijn onderverdeeld in drie categorieën.
1. De verkopen van stadseigendommen met een belangrijke stedenbouwkundige impact:
– het voormalige politiegebouw in de Sint-Amandslaan,
– woningen langs het Achturenhuis (Tuinstraat, Nieuwstraat),
– de voormalige brandweerkazerne.
2. De losse verkopen zonder specifiek voorwaarden:
– vier woningen in de Heirweg,
– het Casinogebouw aan het Casinoplein,
– de Blauwe Hoeve aan de Doorniksesteenweg.
3. De verkopen aan aangelanden:
21 percelen restgronden die niet meer nuttig zijn voor stad.

Voorts voorziet men voor de periode 2015-2019 nog “gekoppelde verkopen” ter waarde van 4,35 miljoen. Deze transacties kunnen pas indien ook investeringen gebeuren.
Het gaat om
– de tuighuizen in Marke,
– het Erfgoedhuis (Onze Lieve Vrouwstraat),
– de woning Broelkaai 4,
– grond in de Aardweg te Marke,
– de feestzaal ‘t Skut in Aalbeke,
– het Oud Gemeentehuis in Aalbeke,
– het Depot Ruimte in Rollegem.

Besluit.
Stad hoopt voor de jaren 2015-2019 voor bijna 10 miljoen euro inkomsten uit de wacht te slepen door de verkoop van patrimonium.

Goed onthouden.