Laatste renovatiepremies handelspanden op Overleie nu uitbetaald

Ja, het waren wel degelijk zgn.  “NU of Nooit” premies.
Stad wenste door middel van een tijdelijke renovatiepremie voor handelspanden op Overleie structurele gebreken (vaak leegstand) te laten aanpakken zodat  die  panden terug aantrekkelijk zouden worden voor ondernemers.
Hiervoor was een budget van 50.000 euro voorzien , gespreid over een periode van drie jaar.  In 2006 was er nog een overschot van 10.420 euro.  Met dit bedrag zijn onlangs nog twee renovatiecontracten uitbetaald, goed voor een som van 7.925 euro. Het resterende bedrag kan niet meer uitgekeerd aangezien de uiterste inschrijvingsdatum is verlopen.
Zo, nu weet u het weer.