Houders van een UITPAS met een kansentarief het meest te zien bij sportactiviteiten

Houders van een UITPAS met een zgn.  kansentarief betalen slechts 20 procent van het normale tarief.  De aanbieders van activiteiten derven hierbij 40 procent, maar de overige 40 procent is dan  terugbetaald door Stad aan de aanbieder, via middelen die voortspruiten  het Vlaamse Participatiedecreet “vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede”.
Een  eerste terugbetaling aan diverse organisatoren gebeurde onlangs voor de periode van 1 september 2015 tot 31 mei 2016. Hieruit kan men opmaken welke activiteiten het meest geliefd zijn bij de kansarmen met een UITPAS.
Begin juli waren er 2.650 UITPASsen geactiveerd, waarvan 541 met kansentarief.

De rangschikking (let eens op de laatste plaats):

KSV Kortrijk: 1.610,00 euro.
KV Kortrijk: 936,80
VZW Sportplus: 712,40
Buda Kunstencentrum: 437,00  (film?)
De Warande : 313,20
Festival van Vlaanderen Kortrijk: 196,80
Schouwburg Kortrijk: 194,40
De Speelvogel: 35,00
Theater Antigone: 34,40
Sportdienst Kuurne: 25,20
OC De Vonke: 20.00
Zwembad ‘t Badhuis Menen: 17,60
Sportdienst Wevelgem: 16,00
Zwembad De Treffer (Waregem) : 13,60
Dienst Jeugd en Cultuur Avelgem: 12,80
De Kreun:10;00
GC Forum (Wervik): 9,60
OC Aalbeke: 4,00
Stedelijke Musea: Kortrijk: 2,40 euroots