Er komt gratis WIFI aan de verlaagde Leieboorden en aan de camperparking

Investeringskost voor de verlaagde Leieboorden (Broelkaai en Verzetskaai): 21.175 euro.  Jaarlijkse exploitatiekost: 5.735 euro.

Voor de camperparking in de buurt van de Broeltorens bedraagt de investeringskost 3.025 euro.  Exploitatiekost: 1.147 euro.

P.S.
Zoals steeds gegund aan Telenet.
We betalen dat allemaal wel  zelf hoor.