Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (3)

De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ heeft tot doel (citaat hoor)
“het bundelen van de krachten op vlak van beleving, evenementen, marketing en promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad en anderzijds trendy ‘mini-city-break’-bestemming voor dag- en verblijftoeristen.  Om de economische impact voor de ondernemers (retail, horeca, handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad.”
(Einde citaat.)

Om die missie te vervullen voorziet het jaaractieplan  voor 2017  vier grote actiepunten met vele, zéér vele  diverse onderdelen.

Actie 1 wil meer toeristen aantrekken en omvat 13 onderdelen.

Wat is hier nu zo rommelig aan?
–  Voor vier onderdelen is niet het minste budget vermeld en voor twee is er sprake van een zgn. “algemeen budget”.
–  In de toelichting bij het actieplan staat te lezen dat Stad 23.502 euro betaalt aan Westtoer en Toerisme Leiestreek voor het opzetten van een marketingcampagne (ook niet nader  toegelicht).
In het budget voor dit punt staat een bedrag van 27.681 euro ingeschreven.
Het toppunt is nog wel dat schepen Scherpereel in de gemeenteraad van december in Aalbeke  zei dat we 27.000 euro krijgen (dus ontvangen) van Westtoer.
–  En wat betekent dit nu?  We gaan lifestyle-journalisten begeleiden en ondersteunen en ‘programma’s op maat’ aanbieden.
De 3 partijen -coalitie  zal  zich nog meer bemoeien met de perse!

Actie 2 wil elk jaar een zichtbaar en trendy project  ontwikkelen.
–  Niet nader beschreven.
Men heeft  het over toeristische productontwikkeling en “groepsarrangementen”.
(In de gemeenteraad van december had de burgemeester het vaag over een meer trendy-design in het straatmeubilair.)
–  Actie 2 omvat acht onderdelen waarvan vier zonder nader aangegeven budget.
–  Men wil een deeltijdse horecamanager aantrekken?   Budget  niet vermeld.   (Wordt het misschien een ambtenaar?)

Actie 3 heeft het over het samenstellen van een beleveniskalender
voor bijna alle weekends in de binnenstad.
Wat is hier op dit punt dan alweer zo “rommelig” aan ?
–  Veertien onderdelen waarvan vijf zonder gekend budget.
–  Men zal een ‘creatieve coach’ inschakelen voor de koopweekends.
Voor de koopweekends  en evenementen bij de koopzondagen is dan tweemaal 65.000 euro voorzien.  Slechts éénmaal 65.000 euro te vinden in de begroting.
(In de toelichting is nog melding gemaakt van het aanwerven van een ‘stafmedewerker communicatie en marketing’.  Bij het team Communicatie en Recht is er toch al zo iemand aan het werk? )
–  Wat zijn dat  “klantadviseurs” bij grote evenementen en ad-hoc mediaevents??
(In het team  Communicatie bestaan ze ook al,  lijfelijk.)
Die zouden allerhande beurzen ondersteunen, terwijl het onderdeel nr. 14 van ket jaaractieplan uitdrukkelijk stelt dat “er niet meer wordt ingezet op beurzen  want dit is de taak van de musea en Toerisme Leiestreek”.  En nochtans voorziet de begroting 5.000 euro voor “het visueel in de kijker zetten van beurzen”.

Actie 4 wil elk jaar (elk jaar) een nieuwe project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners.
–   Veertien onderdelen voor dit punt, waarvan vijf zonder aangegeven budget.  Voor twee ervan  zijn de organisatiekosten verschoven naar onthaal toerisme.
–  Hier is opnieuw  het klassieke  bedrag van 27.681 euro vermeld van Westtoer.  (Is dat nu een uitgave of een ontvangst?)
–  Onderdeel 14 zegt dat er niet  meer zal ingezet op beurzen, omdat dit enerzijds door de musea wordt opgenomen en anderzijds door Toerisme Leiestreek.  Nochtans vinden we in het budget 5.000 euro terug als uitgave om “beurzen visueel in de kijker te zetten”.
–  Er is 45.000 euro voorzien voor “het opbouwen van een goede relatie met Kortrijk Regional Convention Bureau”, terwijl schepen Scherpereel op de gemeenteraad van december (in Aalbeke) verklaarde dat dit bedrag niet noodzakelijk voor dat Bureau is bedoeld.

Wat vinden we niet concreet terug in de actieplannen, terwijl er toch gewag van gemaakt wordt in de toelichting?
–  De aanwerving van een halftijdse productontwikkelaar voor nieuwe toeristische producten.
–  Het verplaatsen van de dienst toerisme “naar het hart van de stad”.
–  “We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog”.
–  De kwalitatieve bevraging bij de handelaars.
–  Wat de twee (!) jaarlijkse, nieuwe projecten juist inhouden.

Tenslotte nog dit.
Er is in het totaal voor 393.600 euro aan uitgaven voorzien in het budget. (Vooral voor communicatie!)
Een verband tussen de uitgaven in het budget opgesomd en die uit de lijst van actiepunten is ongeveer volledig zoek.  Als we de aangegeven bedragen van de vier actiepunten samentellen komen we aan 438.993 euro….Wat een rommel is me dat.

P.S.
De vzw heeft tot op heden geen loonkosten.
Het personeel bestaat uit  5 stadmedewerkers (4,2 FE) uit het team Communicatie en Recht.
Is de algemene coördinator mevrouw Eliza Bruneel nu al vervangen door een nieuwe kracht?  (Burgemeester zegt van wel, maar daar hebben we op onze redactie geen weet van.  Reguliere perse ook niet.)