Groeningeabdij wordt een kunst- en tentoonstellingssite en dat mag wat kosten (1)

Dat jarenlang aanslepend “verkennend traject” om te komen tot een nieuw stadsmuseum op de site van het vroeger “belevingscentrum” 1302 in het Begijnhofpark heeft niets dan veel gedoe en geleuter opgeleverd. En op zichzelf al veel geld gekost! (Dat project, genaamd Museum X, is zowat de grootste mislukking uit de cultuurpolitiek van de vorige tripartite, iets waarover men intussen liefst maar zwijgt.)

Vorig jaar heeft men er dan maar voor verkozen om te gaan “voor het realiseren van een inhoudelijke invulling van de Groeningeabdij tot een blijvend attractieve, innovatieve en creatieve kunst- en tentoonstellingssite rond – ja! – identiteit.
Het is de ambitie om de gehele site te herbekijken naar ruimtelijkheid, “een totaalaanpak die de ambitie van een creatieve regio recht aandoet, een tijdloos en duurzaam ontwerp waarbij architectuur, inrichting, scenografie en collectie één organisch geheel vormen waarbij respect voor het DNA van het verleden en een toekomstgerichte visie hand in hand gaan.” (Een bestek hebben we nergens gevonden…)

Kortrijkwatcher krijgt de krul van dit soort taaltje maar wil als positivo toch enige hoop koesteren op een degelijke uitkomst.
Ten eerste omdat er onnoemlijk veel geld wordt tegenaan gegooid: minstens 7 miljoen. (Daarover later meer.) Maar vooral omdat men voor de aanstelling van een ontwerpteam radicaal is afgestapt van al dat vroegere amateurisme en een beroep heeft gedaan op een ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.
De opdracht werd op 28 juni 2019 gepubliceerd, en omwille van het grote bedrag dat ermee is gemoeid zowel Belgisch als Europees. Er liepen niet minder dan 119 aanvragen tot deelneming binnen en daarvan waren er 32 ontvankelijk.
Op 26 september 2019 vond een commissie van experten 5 geschikte kandidaten, allemaal Tijdelijke Verenigingen: 1 uit Barcelona, 1 uit Porto, 2 uit Gent en 1 uit Brussel.
Maar dan moest stad Kortrijk nog een keuze maken.
Dat ging gepaard met een sliert van briefings, offertes, presentaties, adviezen van stadsmedewerkers aan een beoordelingscommissie met 11 deelnemers, nog een jury met 7 leden en een financiële check- up van de firma Probam. (Kosten daarvan zullen wel onbekend blijven…)
En zo kon na veel vijven en zessen het schepencollege van 30 maart jongstleden een definitieve kandidaat voor de studieopdracht aanstellen.
Het werd de TV Barozzi/Veiga uit Barcelona, Koplamp-Architecten uit Roeselare en Tab Architects uit Gent.
In een volgende editie meer hierover, ook over het ‘kostenplaatje’