Coming soon: de criminaliteitcijfers 2019 (1)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne is dit keer niet zeer scheutig met het vrijgeven van de criminaleitcijfers van vorig jaar voor de politiezone VLAS ( Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Toen die vroeger nogal gunstig uitvielen kreeg de plaatselijke pers ze al spoedig in het jaar ter beschikking, zelfs nog eerder dan de raadsleden. En natuurlijk met dat traditioneel juichend commentaar.
VB-raadslid Wouter Vermeersch vraagt al maanden om cijfers maar kreeg die niet te pakken. En nog in de laatste gemeenteraad verwees men de vraag van raadslid Benjamin Vandorpe (CD@V) naar de politieraad van april.
Die cijfers zijn dus pas gisteren, net voor het begin van de politieraad, openbaar gemaakt, zodat van een echt debat geen sprake kon zijn.
Raadslid Vermeersch acht het nu zijn plicht om de gegevens publiek te maken, aangezien de website van de politiezone het (nog) niet doet.