Bulletins van vragen en antwoorden bevatten een schat aan informatie

Gemeenteraadsleden mogen (buiten de gemeenteraad om) schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen over de meest uiteenlopende materies. De antwoorden verschijnen maandelijks op de website van Stad, soms wel heel laat als er nogal wat opzoekingswerk mee gemoeid is, of zeker als het stadsbestuur verveeld zit met de gestelde vraag. (Dat gebeurt nogal eens, zeker met vragen van VB-raadsleden.)

Ik begrijp nog altijd niet dat onze lokale pers nooit alludeert op bepaalde heel interessante aangesneden thema’s en daarover niet verder doorborduurt. Want mijn indruk is dat weinig Kortrijkzanen afweten van die Bulletins. (Overigens is het ook zo – en betreurenswaardig – dat de raadsleden zelf weinig of nooit in een of andere raadszitting verder ingaan op de antwoorden.)
De “bulletins” zijn gemakkelijk te vinden. Gebruik gewoon de zoekmachine op de webstek van Stad.
Voor de jaargang 2020 is een inhoudelijke tabel met de onderwerpen per maand beschikbaar.

Lezen, beste lezer! U gaat verschieten. Zoveel zaken (facts) die u niet wist, of waarover u een totaal verkeerde mening had.