Waarom men de Kortrijkse gemeenteraad van 8 mei “historisch” kan noemen (deel 3)

Na de ongewone, zeer ongebruikelijke toespraak van de voorzitster van de gemeenteraad Helga Kints (H.K.) – nog voor de eigenlijke agenda van de zitting – en de donderspeech van VB-fractieleider Wouter Vermeersch kwam vanzelfsprekend nog Hannelore Vanhoenacker (CD&V) even aan het woord.
Natuurlijk. Ook zij zou het als CD&V-fractieleider toch vreemd hebben gevonden “om radiostilte te bewaren” nu haar partij zelf om een bijeenkomst van het “Bureau der Fractieleiders” (de Deontologische Commissie) had gevraagd omwille van het feit dat in een vorige zitting twee van haar raadsleden hun democratische plicht of werk niet hadden kunnen uitvoeren.

N.v.d.R. (1) Interventies van Hannelore zijn voor outsiders vaak niet geheel te begrijpen, in die zin dat zij soms dusdanig vergroeid is met het onderwerp dat ze wil behandelen dat zij meent dat iedereen er al voldoende weet van heeft. Dientengevolge vergeet ze de concrete feiten te vermelden waar zij op alludeert.
Onze lezers weten evenwel uit vorige edities waarover het gaat. In een vorige zitting werden interpellaties van haar fractieleden Benjamin Vandorpe en Mia Cattebeke om futiele formalistische fouten geweigerd. Voorts is Hannelore (op haar manier) furieus om de geheimzinnige wijze waarop het College in achterkamers wou overgaan tot de aanstelling van bestuurders van de nieuwe huisvestingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem.
(Hannelore mag eigenlijk blij zijn dat Helga dat Bureau heeft willen samenroepen. Eenzelfde eerdere vraag van Wouter Vermeersch – over het functioneren van de gemeenteraadsvoorzitter – werd niet zo onmiddellijk gehonoreerd.)

N.v.d.R. (2) Plots pakt Hannelore uit met de projectie van een foto van twee fractieleiders, blijkbaar genomen na de vergadering van het Bureau. De zin daarvan is ons geheel ontgaan. En zij vervolgt met nog enkele korte uitspraken die we hier zo goed mogelijk proberen weer te geven.
“Er is een oefening in bescheidenheid nodig. We zijn dringend aan verzoening toe. Het kan zo niet verder. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. (Misschien.) Laat ons aan hetzelfde zeel trekken anders dreigt verscheurdheid en raakt democratie in de knoei.”

N.v.d.R. (3)
Tja. Het lijkt hier alsof het om een jammerlijk familieruzie gaat. En het is – voor wie weet wat er aan de hand is – helemaal onjuist om te beweren dat (misschien) iedereen boter op het hoofd heeft. Vergeef ons de hier niet geheel passende uitdrukking, maar Hannelore vergeet de hand in eigen boezem te steken. (Aan de basis van heel de malaise in de gemeenteraad ligt niemand minder dan Helga Kints en zij kreeg van Hannelore nog dit jaar bij haar verjaardag in volle zitting van februari nog wel een grote ruiker bloemen. Foto ter leuke herinnering genomen door….Benjamin Vandorpe….)
—–
Ook na de vredelievende speech van de CD&V-leider kwam geen applaus.
De drie fractieleiders van de meerderheid – waarschijnlijk na afspraak- zwegen als vermoord.
Nu ja.
– Van bakvis Nawal Maghroud van Vooruit (met “de diepgang van een surfplank” zou schrijver Bert Brouwers in leven nog gezegd hebben) kan men dat verwachten.
– Koen Byttebier (VLD) hoedt er zich al heel zijn politiek leven voor om ook maar iemand voor het hoofd te stoten. Zal zich nooit en nergens aan verbranden.
– En dokter Philippe Dejaegher (N-VA) speelt de rol van de oude, wijze blanke man. Een palliatieve gemeenteraad is goed aan hem besteed.

Het incident is gesloten.
Helga Kints besluit.
Er is geen algemene consensus. Dat was een voorwaarde (gevraagd in de Deontologische Commissie) en men is daar niet echt toe geraakt. Vandaar...”
Dus stellen er zich onvermijdelijk enkele vragen, maar iedereen zwijgt.
– Waar heeft de gemeenteraadvoorzitter dan het mandaat gehaald om haar voorafgaande toespraak te houden?
– De tekst ervan werd namelijk op voorhand toegestuurd naar de fractieleiders met de vraag om die te beoordelen. Van enige reactie daarop is geen melding gemaakt. Wie heeft er dan bepaalde zinnen geschrapt en andere toegevoegd?

P.S.
Er volgt in onze alternatieve stadskrant nog een duiding over die zgn. “Deontologische Commissie” en een commentaar.
Waarom is de raadszitting van 8 mei 2023 historisch?
Tussen haakjes. We zijn intussen een week verder. Uit de lokale politieke pers kan men niet eens afleiden dat er deze maand een gemeenteraad plaatsgreep! Over het onvoorstelbaar schandalige optreden (een misdrijf!) van schepen Wout Maddens blijven de Kortrijkzanen onwetend. Dat kunnen we als een journalistiek misdrijf beschouwen.