Naar een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester”en de CD&V-Kortrijk (1)

Woord vooraf
Op 11 juli 2012 sloten de Open VLD, de N-VA en de SP.A een (geheim) akkoord voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018. Namens de N-VA is dat ondertekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel. Voor de SP.A door Philippe De Coene en Axel Weydts. Namens de VLD door Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens.

Nog op 1 augustus vorig jaar heeft Quickie in “Het Laatste Nieuws” ontkend dat hij zo’n akkoord ooit heeft ondertekend. Een staalharde leugen. (Copie van het akkoord is in ons bezit.) Intussen vindt de burgemeester dat heel die zaak behoort tot de prehistorie, dus ook die leugen van vorig jaar. Daar moeten we nog aan toevoegen dat art. 19 van het document uit 2012 uitdrukkelijk stipuleerde dat de tripartite na evaluatie kon verlengd worden voor de bestuursperiode 2019-2024. Dat is al geen prehistorie meer, zo kan men stellen.
Maar het is eigen aan de manier van denken bij de machiavellistische Van Quickenborne dat hij het verleden laat voor wat het is, evenwel pas van zodra hij daar niet de minste baat bij heeft om dingen weer op te rakelen.

Het is heel goed denkbaar (vaststaand) dat huidig CD&V-fractievoorzitter Hannelore Vanhoenacker en Quickie zelf (en wie nog?) al een samenwerkingsakkoord hebben gesloten waarbij zij zich voor het gemak hebben gebaseerd op de tekst van 2012. Was toen immers opgesteld door twee juristen van de N-VA, dus moet men zich nu niet meer moe maken om nieuwe, juridisch-sluitende artikels te formuleren.
In volgend stuk geven we de tekst weer van zo’n mogelijke samenwerkingsakkoord.
Gewoon een parafrasering van het vroegere geheim akkoord van de tripartite.
We zullen het daarbij zeker ook hebben over de verdeling van de mandaten.

P.S. (1)
In de voorlopige “Stadslijst” met 19 kandidaten staan we verbaasd over het feit dat Benjamin Vandorpe er (nog?) niet bij behoort. We beschouwden hem als de ‘coming man’ van de CD&V. In de gemeenteraad overvleugelde hij onmiskenbaar zijn eigenste fractieleider. (Achteraf bekeken: het verwonderde ons al dat hij in de laatste gemeenteraad van januari geen enkele tussenkomst hield.)
We hadden ook niet echt verwacht dat raadslid Koen Byttebier nog zou opkomen en dachten daarbij nog dat schepen Wout Maddens nu welverdiend zou gaan rentenieren. Een goed teken is dat Tiene Castelein voorlopig ontbreekt.
P.S. (2)
De sfeer in het schepencollege op vandaag maandag?
Moet huiveringwekkend geweest zijn.
Wat intussen ietwat aan de aandacht is ontsnapt, is dat de bevoegde schepen van Cultuur (nu ook kandidaat-burgemeester) vindt dat er teveel geld gaat en ging naar zijn beleidsdomein !! Zoiets kan enkel iemand als Axel Ronse bedenken. Zeg! Gaat dat project “Kortrijk culturele hoofdstad” nog door? Heeft er ook al ongelooflijk veel geld doorgejaagd, en we horen er niets meer van.