Tja, die “Stadslijst voor Kortrijk” van Quickie kent wel een valse start…

Benjamin Vandorpe is binnen de CD&V-fractie ongetwijfeld het beste raadslid, met de nodige dossierkennis en hij is daarbij nog ijverig ook. Heeft ongetwijfeld de capaciteiten om het in een volgende legislatuur tot schepen te schoppen, bijv. van Financiën.
Vandaar dat het toch bevreemdend overkwam dat hij vorige maandag niet aanwezig was op de voorstelling van de nieuwe lijst (geen kartel!), – bizar populistisch-electoraal genoemd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk”. Door ons voortaan afgekort tot TBSK.
Nog vreemder was dat de naam Vandorpe niet eens voorkwam in de voorlopige, eerst gepubliceerde lijst van 19 kandidaten.
Het andere bekwame fractielid van de CD&V-fractie, met name Roel Deseyn, was wel bewust afwezig op de presentatie van de nieuwe stadslijst. In een persbericht liet hij weten dat het absoluut niet zo is – wat fractieleidster Hannelore Vanhoenacker nochtans blijft beweren – dat gans de fractie achter de “alliantie” staat. Roel is compleet in dubio, is helemaal niet enthousiast dat de CD&V als het ware als partij verdwijnt. Hij vindt het allemaal maar een raar maneuver. Hij wacht het “ontwerpakkoord” af alvorens stelling te nemen.

Vandaag verspreidde Benjamin Vandorpe een persbericht waarin hij stelt dat zijn afwezigheid op de voorstelling van de nieuwe lijst (compleet in regie van Quickie) geenszins betekent dat hij de handdoek in de ring heeft gegooid. Die geruchten deden de ronde, zelfs op de redactie van uw alternatieve stadskrant “kortrijkwatcher”. Neen, het project “ligt hem te nauw aan het hart om het op te geven.” En nu komt het: “Ik laat het niet kapen door iemand die enkel in zijn eigen overleven geïnteresseerd is.” De titel van zijn persbericht ligt er ook niet om: “Voor Quickie waren we het laatste redmiddel om aan de macht te blijven, voor Ruth zijn we de eerste keuze.”
Vandorpe ziet het zo: “Het dynamisme dat Team Burgemeester de afgelopen jaren onder leiding van Ruth getoond heeft, gecombineerd met “de serieus” van ons als beleidspartij is een winnend recept voor een nieuw project voor Kortrijk.”
En jawel: “Quickie mist elk moreel gezag om een nieuwe ploeg te leiden.”
Al bij de voorstelling van de stadslijst heeft Quickie (Vandorpe hanteert continu die bijnaam) ons allen bedrogen door alle gemaakte afspraken vanaf de start aan zijn laars te lappen. Zo luidt het. Voorwaar, een goed begin. Het lag in de bedoeling om bij de bekendmaking van de ‘het gezamenlijk project’ in eerste instantie de nadruk te leggen op “Stadslijst voor Kortrijk” als werktitel, en nog meer: Hannelore en Ruth zouden als verpersoonlijking van de samenwerking naar voor geschoven worden.
Maar ja, Quickie bestond het om een openingsspeech van 10 minuten te houden met als achtergrond een logo met Team Burgemeester” in opvallend grote letters, en daaronder, als een minuscule baseline ook nog, als het ware terloops, de toevoeging “Stadslijst voor Kortrijk”.

Benjamin toch !…
En de lijstvorming moet nog gebeuren! En de procedure zou nog niet vastliggen. (Beide partijen moeten hierbij hun statuten overtreden. Voor Quickie maakt dat niets uit.)
Vincent Van Quickenborne doet nu alsof zijn neus bloedt, maar het is wel degelijk zo dat hij absoluut ambieert om lijsttrekker te worden. Dan moet er normaal gezien een CD&V’er op de tweede plaats komen. En waar zit Ruth dan?
Neen; we zijn nog niet thuis.