Toelatingsproef voor de nieuwe kandidaten-raadsleden (2)

Hardvochtig zoals altijd – als het om gemeentepolitiek gaat – vindt kortrijkwatcher het maar normaal dat toekomstige raadsleden onderworpen worden aan een gedegen toelatingsproef om deel te nemen aan de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.
In de vorige editie van deze alternatieve stadkrant vonden we het daarenboven nog nodig om kandidaten aan een voorafgaandelijke screening te onderwerpen om na te gaan of ze wel voldoende geïnformeerd zijn om zelfs nog maar te mogen deelnemen aan onze toelatingsproef.
Enkel de respondenten die onze vorige bewering over “de registratie van de verrichtingen op transactiebasis” (voor Europa dan) als juist hebben bevonden mogen zich nu opmaken om hiernavolgende kennisvragen te beantwoorden.

Ambetant probleem is dat we, zoals de zaak er nu voorstaat, te maken hebben met twee soorten van kandidaten voor één lijst. Een ware paradigmashift, zo luidt dat in de politicologie.
1) Zij die werden geronseld door huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne of zijn persattaché Peter Lanssens;
2) Zij die werden aangetrokken door schepen Ruthie Vandenberghe (of Wout Maddens), subsidiair door raadslid Hannelore Vanhoenacker (of Jan de Bethune of Pieter Soens of Sien Vandevelde) of nog door deken E.H. Geert Morlion.
De eerste soort noemen we voor alle duidelijkheid “De Blauwen” van de beweging (clan) genaamd ‘Team Van Quickenborne’. De tweede soort van kandidaten zijn “De 0ranjisten” van de beweging (het vaandel) met de naam ‘Stadslijst’.
Dat is dus duidelijk.
Beide categorieën (facties) onderwerpen we hierna elk eventjes aan drie afzonderlijke vragen, gewoon om na te gaan of zij wel gekozen hebben voor de juiste, hen passende club. Concreet: of zij wel op de hoogte zijn van de ideologische basisprincipes, de denkwereld van hun respectieve groupuscules.

Toets voor de factie “De Blauwen”.
1. Hoeveel bedraagt de terrasbelasting per m² op de Grote Markt?
2. Wat stond er in art. 19 van het bestuursakkoord van 11 juli 2012?
3. Van wie is de uitspraak dat vreemdelingen moeten werken en nederlands kennen, dat er anders geen plaats voor hen in Kortrijk?

Toets voor de factie “De Oranjisten”.
1. Wat voor gebeuren was er in Kortrijk ooit “zum kotzen”?
2. Welk raadslid wil er in het Kortrijks station een nieuwe bibliotheek?
3. Geef de voornaam van burgemeester De Clerck.

Enkele de leden van de facties die al hun vragen juist hebben beantwoord mogen overgaan naar onze volgende proef, nu met uitsluitend algemene vragen die peilen naar hun kennis van gemeentepolitiek. (Geen denkvragen!)
Bijvoorbeeld: wanneer zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen?
(Wordt vervolgd.)