Hoe kwam de schepen van armoedebestrijding aan het cijfer 11.227 ? (1)

In december 2013 is met enorm veel tamtam (reuze-spandoeken aan het belfort, brochure, persmap) het armoedebestrijdingsplan voorgesteld. Met tientallen acties zou men méér dan 30 miljoen euro in de strijd gooien in de periode 2014-2019. (Dat bedrag is intussen bijgesteld.)

We lezen nog even de eerste alinea van de brochure “power to the people”.
” Het was confronterend toen we bij het begin van de nieuwe beleidsperiode vernamen dat de kansarmoede bij kinderen de voorbije jaren gestegen was tot 18 procent. Het betekent dat in onze stad elk jaar 130 kinderen in armoede worden geboren. Op basis van betrouwbare gegevens zijn er meer dan 11.000 mensen die in armoede leven in een stad die gezien wordt als een rijke stad in een rijke regio.”
Op basis van de “Europese norm” heeft de OCMW-voorzitter en bevoegde schepen laten berekenen dat er in Kortrijk welgeteld 11.227 mensen in armoede leven.
En het aantal kinderen dat wordt geboren in een kansarm gezin in Kortrijk is in 2012 ruim verdubbeld ten opzichte van 2007, namelijk van 7 procent naar 18 procent.
(Het lijkt er fel op dat de vorige CD&V-VLD-coalitie hiertoe heeft bijgedragen.)

We hebben ons altijd afgevraagd hoe men aan die getallen is gekomen.
En eindelijk is er een raadslid die het heeft gewaagd om schriftelijk te vragen waarop de cijfers zijn gebaseerd. Matti, van Groen !
Uit zijn vraagstelling (die al dateert van november 2014) kan men afleiden dat hij heeft geroken dat het niet gaat om een specifieke telling voor de stad Kortrijk.
Matti wou ook weten of men de geplande acties evalueert en of die effect hebben op de armoedecijfers.

De (twee) antwoorden zijn ontstellend.
Er is niets geteld!
Het aantal mensen in armoede (11.227) is het gevolg van een puur abstracte berekening. Men heeft het gemiddelde gemeten percentage “armen” in Vlaanderen gewoon toegepast op het Kortrijkse bevolkingscijfer. Matti krijgt niet te lezen om welk percentage het gaat en om welk jaar. Wat een boerenbedrog zeg.
Over de kinderarmoede vernemen we enkel (uit de brochure) dat het gaat om de meest recente cijfers aangereikt door Kind en Gezin.
En over de vraag of de geplande acties zich vertalen in een evolutie van de armoedecijfers laat het stadsbestuur aan Matti weten dat men daar moeilijk iets kan over zeggen.

Intussen is onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot aan de weet gekomen dat het cijfer 11.227 slaat op het jaar 2011. Herhaal: 2011. En men rekent met een percentage van 15 procent van de Vlaamse bevolking ‘die moeilijk kan rondkomen met het beschikbare inkomen’.

(Wordt vervolgd hoor!)