Category Archives: cultuur

Naar leuke straatnamen te Kortrijk ?

We hebben er geen. Of men zou er de Mosselbank en de Koeiekop (verdwijnt) moeten bijsleuren.
(Die Cyriel Verschaevestraat is nu echt niet om te lachen.)Te Puurs is er een straat die gewoon “Leuk” noemt.
En in Wevelgem is er de Kijkuitstraat en een Reutelstraat. In Sint-Niklaas de Plezantstraat.
In Brussel: de Duizendmeterlaan. Frisse Hoeken in Mol. Te Aarschot is een Bekaflaan.
Er zijn onvoorstelbaar veel Wipstraten (Antwerpen, Kortenberg, Willebroek, Berlaar, enz.)
Zeer ondeugend is de Geilroedestraat te Kampenhout. En de Lusthuizenlaan te Dilbeek.
Nog leuk zijn: Kernenergiestraat (Wilrijk), Elektricstraat (Mechelen), Kwakkelstraat (Bierbeek), Tweede straat (Maaseik), Ginderbuiten (Mol), Keuvelhoekstraat (Knokke-Heist).
Bizar toch wel zijn: Poiel (Geel), Kauliak (Herentals), Knutsegemstraat (Zottegem), Kohostraat (Tienen), Fijfelweg (Aalst), Sepulkrijnenstraat (Hasselt).Onze oubollige straatnaamcommisie heeft geen inspiratie meer.
De laatste tijd – in het kader van het” gelijkekansenbeleid” – zoekt men wel naar vrouwelijke straatnamen. Zo kreeg recent Marietje Desmet een heel eigen pleintje.
Wie daar meer wil over weten leest maar de website van raadslid Marc Lemaitre (http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be). Stuk van 17 februari met de vele bijhorende reacties.

Straatnamen als Tsoekule, Vliemwekblie, Kriwie, Partlojke, Kloenoe, enz. bestaan bij mijn weten in heel de wereld niet.
En dat is nu zeker toch wel iets dat ik een keer heb voorgesteld: aan straten en pleinen namen geven met woorden die gewoon niet bestaan. Maar aangenaam klinken.
Plietsjielaan. Klaaiwaairieplein.
Het voorstel werd weggewuifd.

Kunt u zich dat al voorstellen? Dat u aan een kennis uw adres opgeeft: Atsiriralastraat.
WAT ? ZEG DAT NOG EENS!
Kortrijk zou op de wereldkaart staan. Alle gazetten zouden erover berichten. Een stad met straatnamen zonder betekenis!

Een goeie dijenkletser zou ook zijn: een straatnaam met de naam “Straatnaamstraat“.
Nu nog die straatnaamcommissie opdoeken en vervangen door een stelletje echte halve garen.

Wordt Hugo Claus eindelijk ereburger van de stad ? (1)

In de komende gemeenteraad van 13 februari worden opnieuw een aantal kandidaten uitgeroepen tot ereburger van de stad. (Gelieve dit nu wel een keer in te kaderen in de verkiezingscampagne van de burgemeester.)Dit vergeet ik nooit.
Ergens in april 1998 wou raadslid Philippe De Coene (nu schepen voor de SP.A) weer eens in de belangstelling komen door Hugo Claus voor te dragen als ereburger van de stad. Tevens wou het raadslid nog in de gauwte een Clausmuseum oprichten.
Wie ook maar één passage gelezen heeft van “Het Verdriet van België” wist dat dit een onmogelijke opgave zou zijn. (In de roman is Walle=Kortrijk.)
Na veel zoeken kreeg ik toen in april 1998 uiteindelijk Claus zelf in Frankrijk aan de telefoon te pakken. Met de mare dat hij ereburger zou worden van Kortrijk en een museum krijgen.
Ook zijn Veerle was uiterst geschokt door het bericht. En Hugo was op zijn beruchte beschaafde manier in alle staten. Hij wist nergens van en vond het aanbod beneden alle peil. Uit piëteit heb ik het kommentaar van de schrijver over de stad en in het bijzonder over De Coene nooit in extenso publiek weergegeven.

De namen van de nieuwe kandidaten voor het ereburgerschap van de stad houden we nu maar weer in petto. Want ze zijn opnieuw nog niet allemaal gecontacteerd en wie weet welke surprises ons weer te wachten staan.
Formeel gezien kan de komende gemeenteraad de kandidaturen niet goedkeuren. In het dossier ontbreken de namen. Een gemeenteraad kan geen geldig besluit nemen op grond van een onvolledig dossier.

Niemand wist dat, maar in het najaar van 2005 is er opnieuw een consultatieve commissie aangesteld met het oog op het toekennen van de titel. De leden zijn: Boudewijn Delaere, Filip De Rynck, Hilde Laga, Jan Deleu, Petra Santy, Philippe Vlerick, Piet Goddaer, Piet Vanden Abeele, en de burgemeester. Bij de naam Philippe Vlerick staat heel merkwaardig tussen haakjes: (of Ignace Gheysens). Allemaal uit de kennissenkring van de burgemeester.

De vorige commissie bestond uit Manu de Bethune, Antoon Sansen, Luc Vandewalle (BBL), Vic Nachtegaele (ere-rector Kulak), Jozef Vermandere (ere-stadssecretaris), Eric Soete (idem).

Wie zijn tot op heden onze ereburgers?
In 1945 vier Engelse officieren.
1959: Stijn Streuvels.
1964: Etienne Sabbe (rijksarchivaris)
1972: drie CVP’ers (Gaston Eyskens, Theo Lefevre, Pieter De Somer) en voor de vorm ook iemand van de loge (Piet Vermeylen).
1996: Maurice De Bevere (Morris!).
2002: Bernardo Secchi (urbanist), Hugo Vandamme (ex-manager Bekaert), André Vannecke (Katho), François Glorieux (musicus), Chris Lomme (actrice), Brigitte Becue (zwemster), Johan Leman (Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding), en waarlijk ook nog Luc Huyse (beetje progresief-linkse prof-emeritus).
Zouden ze het nog weten?

Maakt auteur André Demedts nog een kans?
NEEN. Want op het ogenblik van de aanstelling dient men nog in leven te zijn.
Benieuwd of er op de komende gemeenteraad nog kandidaten zullen opduiken buiten het lijstje van de consultatieve commissie. Want het initiatief tot toekenning van het ereburgerschap kan ook komen van 1) minstens vijf leden van de gemeenteraad, 2) een erkende stedelijke adviesraad. Jeugdraad! Stel iemand voor!
Kandidaten mogen geen inwoner (meer) zijn van de stad.

Lof van mijn land (of stad)

Bloemgelezen !
En nog wel van dichter, schrijver, essayist, verteller, redenaar, Staatsprijs Letterkunde en Kortrijkzaan ANDRE DEMEDTS volgende toepasselijke strofen gevonden uit het gedicht “Lof van mijn land”.Verliezen is ons lot en ook verloren gaan,
vraag van mijn hart niet meer dan schuim en asch,
ik schimp soms op mij zelf, die onvoldaan,
gelijk een keerende herfstwind was.
En leedvermaak is schrijnender dan veel verdriet,
als men alleen nog om zich zelven lacht,
om geen dingen meer,
en om de menschen niet.

Alleen maar om dien andere in mij,
die zich aan land noch lucht gewent,
en aldoor aan ‘t vragen blijft,
of er geen ander land bestaat
dat hij veel beter kent…

Hoe komt kortrijkwatcher daar nu zo bij??
Wel, dit jaar is Demedtsjaar!
En schepen van cultuur Stefaan Bral, samen met heel zijn directie, is dit glad vergeten.
Tot nog toe is er door Stad nog niets geprogrammeerd rondom de 100ste verjaardag van de geboorte van onze ereburger. En de schepen weet ook niet of er nog iets van komt.

Durft schepen Bral eigenlijk nog schepen Hilde Demedts onder ogen komen?
Want Hilde is wel degelijk een dochter van schrijver André Demedts.
Twee jaar na haar geboorte werd vader in 1949 directeur van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen. Hij bleef dit tot 1971. De familie vestigde zich in 1953 in Kortrijk, in het “witte huis” in de Condédreef.
Samen met de burgemeesters van Wielsbeke en Waregem Рen met de steun van minister-president Yves Leterme Рheeft Stefaan De Clerck ooit nog geprobeerd om bij de dienst Filatelie van de Post een postzegel te voorzien ter gelegenheid van het Andr̩ Demedtsjaar. Blijkbaar niet gelukt omdat het kabinet van minister Anciaux van Cultuur er niet zo achterstond.

André Demedts is geboren in Sin-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Er is daar dan ook een Demedtshuis in de oude pastorij.
De schrijver woonde ook 15 jaar in Waregem want was daar leraar in het H.Hartcollege.
Beide gemeenten organiseren allerhande activiteiten ter gelegenheid van het Demedtsjaar.
U kunt er alles over te weten komen op http://andredemedtsjaar.telenetblog.be .
Eerste huldiging op donderdag 26 januari in de Sint-Bavokerk te Wielsbeke om 20u30. Concert door het Kamerensemble Contrast.

Onze stad heeft nog enkele gelegenheden om zich te herpakken, ter ere van onze ereburger.
Bijvoorbeeld op de Gedichtendag (26 januari), de Jeugdboekenweek (maart), het Vertellersproject (april), de Elfdaagse rond 11 juli, de bibliotheekweek (oktober).

Als schepen Bral niets organiseert stel ik voor dat de burgemeester hem 100 bladzijden doet afschrijven uit een jeugdboek van de schrijver Koen Lisarde (pseudoniem): “Trouw aan hun volk”. Geen boekbespreking, want daar heeft hij in vijf minuten mee gedaan.

www.budakortrijk.be

Een nieuwe website.
Met eindelijk een schoon, verstaanbaar overzicht van de evenementen ter gelegenheid van de opstart van de nieuwe vzw Buda-kunstencentrum.
Op allerhande bestuursdocumenten (beleidsplannen, begroting, rekening, balans, verslagen van bestuur, jaarverslagen, medewerkers, kantoren, enz.) is het nog wachten geblazen.

Die andere sites bestaan ook nog:
www.dansinkortrijk.be
www.limelight-kortrijk.be
www.budavzw.be
Die laatste is nog in opbouw, maar als je goed zoekt vind je op internet nog boodschappen van vorig jaar. (Zou men die nu niet beter afschaffen?)

De www.beeldenstorm.be bestaat ook, maar dat is een Brusselse vereninging.

Machteld Claerhout, de nieuwe directeur van cultuur, is vast van plan om voor alles wat met Kortrijkse cultuur heeft te maken één (1) site op te bouwen. Momenteel zijn er zowat 7 bezig met cultuur.
We hopen dat zij er tenminste in slaagt om één overzichtelijke overkoepelende site te laten maken, met de nodige links. Dat zal al veel zijn. De amateurs en semi-profs moeten ook een plaats krijgen.

P.S.
Via deze nieuwe website nu ook vernomen waar de afscheidsparty van DIK (Dans in Kortrijk) doorgaat. In de Tacktoren, op zaterdag 17 december. U wordt er allemaal verwacht tegen middernacht. Reserveren.

Sigaren uit uw eigen doos (3)

De programmabrochures van Limelight en Utopia omtrent de evenementen georganiseerd rondom de bakermat van Buda Kunstencentrum zijn verschenen.
En er is heuglijk nieuws.
Zelfs al behoort u niet tot het “Schoon en Hoog Volk” dat meer speciaal per brief is uitgenodigd op donderdag 8 december, toch kunt als gemiddeld Kortrijks belastingbetaler ook gratis naar de afscheidsreceptie van Limelight.
U moet u wel een plaatsje reserveren. Tel. 056/22 10 01. DOEN !
(Faxen kan ook nog zeg.)

We vernemen nu ook dat “Dans In Kortrijk” onder de titel R.I.P.R.I.P.H.O.E.R.A een eigen afscheidsparty belegt.
Maar niet op donderdag 8. Wel op zaterdag 17 december. Ook gratis mits reservering. Maar de locatie is nog niet bekend. Het wordt wel laat: de start is om 23u30.
Voor wie het allemaal een beetje teveel wordt nog even wat uitleg.
Of de Buda VZW van Kurt van Belleghem na al of niet is opgedoekt is onduidelijk.
Er is alleszins een nieuwe vzw Buda bis Kunstencentrum geleid door Kurt Devos. Een fusie van Limelight (kunstencentrum), Dans In Kortrijk (danswerkplaats) en Beeldenstorm (dat festivals zou organiseren). Later komt daar nog Happy New Ears (muziekcentrum) bij.

Heel die herschikking is hier op deze stadsblog al meerdere malen van kommentaar voorzien.
Zie archief juli (29,27,7), juni (20), mei (20,5,2), februari (20), januari (28,20,13).Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt.
De brochure “Utopia” vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.
De andere brochure heeft het meer over Limelight.

Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt. vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.De andere brochure heeft het meer over Limelight.Donderdag 8 december wordt een drukke dag.
U moet al om 17 uur aanwezig in de Tacktoren op een toonmoment (een work in progress) in het kader van het project Spanish Train. Gratis mits reservering. Dat is van Utopia.
Gelukkig is de duur nog onbekend.
Want Beeldenstorm begint al om 18u30 in de Tacktoren met allerhande video-installaties, fotografie en dvd b/w stereo. Ook gratis en ZONDER reservering.
Er is ook Utopia-film die dag: “Citizen Kane” om 20u15 in de Pentascoop.

In de maandelijkse brochure van Limelight vindt men dan ook nog dat er op donderdag 8 december in Limelight zelf een feestmoment is: “Speech! Speech! Speech!”. Vanaf 20u15.
Wat daar juist zal gebeuren weten enkel de genodigden en de lezers van kortrijkwatcher.
Maar zoals gezegd: u mag toch gaan mits reservering.
Mis vooral de receptie niet. Kan geweldig uitdeinen.
Ambetanteriken zich onthouden.
Het is een feestmoment.

Gelieve geen enkele vraag te stellen over het bestuur (samenstelling, leden), de gebruikte kantoren, de ateliers, de medewerkers, het beleidsplan, het actieplan, de vereffening van de deelnemende vroegere vzw’s, de schulden van Limelight, de subsidies en toelagen, de inbreng van privé-parners (PPS), de kosten van het personeel en de staf, de rekening 2005, de begroting 2006, het meerjarenplan, de acquisitie van deelnemende artiesten, de ware kosten van de verbouwing van de Pentascoop. Dat zijn allemaal uw zaken niet. Hoogstens vraagt u een keer wat de bestemming is van het dakappartement op de Pentascoop. Want u zou daar ook willen wonen.

Voor een goed overzicht van de evementen op donderdag 8 december een tabelletje.

17 uur: toonmoment van Spanisch Train in de Tacktoren (Utopia)
18u30: videodinges van meerdere artiesten in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Hier niet te missen: “City in Motion” – gaat over Kortrijk als stad in verandering.)
19 uur: opening – met toespaak – van deze video-installaties in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Niet te vinden in de gepubliceerde programma’s.)
20u15: film “Citizen Kane” in Kinepolis (Utopia)
20u15: “Speech!Speech!Speech!” in Limelight met diverse sprekers(Limelight)
(Voor de concrete invulling: zie kortrijkwatcher van gisteren of eergisteren.)
21u15: receptie in Limelight.

Sigaren uit uw eigen doos (2)

Op 8 december bestaat Limelight precies 25 jaar en dat mag u geweten hebben.
Aldus een mededeling op de website van Limelight.
U weet het natuurlijk NIET. En wat er precies gebeurt op 8 december weet de website van Limelight ook nog niet. De website van Stad Kortrijk evenmin. Die van de vzw Buda is nog altijd “temporarily under construction”. Bij http://www.drk.be/ : prot nul.
Maar misschien behoort u tot dat – dixit Limelight – Schoon (de pioniers!) en Hoog Volk (de politiciens) dat daadwerkelijk is uitgenodigd.

Er zijn meerdere zaken gepland op 8 december.
Buda Kunstencentrum staat maar weer eens in de startblokken. Er is in Limelight dus ook een toespraak voorzien van Franky Devos, de voorzitter van de vzw Buda bis. U kent hem nog van ANNO’02.
Om 20u15 wordt u in de Jan Persijnstraat 6 verwelkomd door Karel Debaere en Paul Cruysberghs, resp. voorzitter en ex-voorzitter van de op te doeken vzw Limelight.
Hierbij wordt een geschiedenisboek voorgesteld van de vereniging.
(Er is een licentiaatsverhandeling in de maak door ene Bram Vansteenkiste, maar die weet nergens van.)
Er is ook nog een boek “Log” van Anouk De Clercq.
Daarna komt er een videoboodschap van cultuurminister Bert Anciaux. En een toespraak van de burgemeester, de ware schepen van cultuur alhier. (Of Stefaan Bral er ook zal zijn is niet zeker. Hij is niet helemaal opgezet met Buda-kunsteneiland.)

Daarna rond ca. 21u15 is er een receptie.
Allen daarheen !

Maar er is nog iets anders te beleven op donderdag 8 december.
Om 19 uur is er in de Tacktoren dan een “ultieme” tentoonstelling. Daar worden de genodigden verwelkomd door Julie Vandenbroucke, voorzitter van de vzw Beeldenstorm. Dat is een privé-vzw van de burgemeester die nu blijkbaar ook wordt opgedoekt en nooit gegeven heeft wat men ervan verwachtte.

Om 20u15 is er ook nog “Utopia”. Plaats onbekend. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde als de tentoonstelling van Beeldenstorm en het project “City in Motion” van Jan Kempenaers. De uitnodiging is onduidelijk en correspondeert niet met wat op de website van Limelight na enig zoeken te vinden is.

Het is allemaal gratis.
Maar als Kortrijks belastingbetaler hebt u alleen al voor dit jaar aan het nog niet bestaande Buda-verhaal 25.000 euro geschonken. En via de Vlaamse Gemeenschap 3 miljoen euro.
U krijgt gewoon sigaren uit uw eigen doos.

Van het Schoon en Hoog volk wordt door de website van Limelight gevraagd om de loftrompet over een en ander te steken. Er zouden ook een artiest of twee gevraagd worden om “tegengas te geven”. Maar op de schriftelijke uitnodiging die u niet hebt ontvangen is daar niets van te merken.

P.S.
Uit een aantal reacties blijkt weer dat kortrijkwatcher onduidelijk is. Het niet goed uitlegt.
Er is hier nochtans al veel geschreven over de Kortrijkse kunst en cultuur.
Welaan dan. Kortrijkwatcher heeft niets tegen Buda, of Limelight, of Dans in Kortrijk, of Happy New Ears.
Of De Kreun.
Kortrijkwatcher is “high brow”!
Maar kan het in het algemeen niet verdragen dat er met geld van de belastingbetaler wordt gemorst. Zonder dat die het weet.
Meer speciaal inzake het Buda-verhaal dient er een totaal open beleid en transparante boekhouding gevoerd.
En met miljoenen gemeenschapsgeld waarzonder men niet zou kunnen bestaan dient men van in den beginne een geheel participatief beleid te voeren. Met alle geledingen van de bevolking.
Weet u soms hoeveel alleen al de verbouwing van de Pentascoop en de paardestallen gaat kosten? Ik wel. Ook en minstens drie miljoen. En het fabrieksgebouw Demet-Dejaeghere? Dit jaar alleen al 140.000 euro. Dat is dus een beetje infrastructuur. Van Buda-kantoren en personeel geen gegevens. Typisch.
Moet je daarnaast dan zien hoeveel toelagen Kortrijkse semi-professionele en amateuristische verenigingen krijgen. Je gaat erbij huilen. De semi-profs zoiets van 15.000 euro.
De dualiteit tussen de “cultuur” van schepen Bral en die van de burgemeester mag ook wel eens tot een synthese komen. En schepen Bral moet ophouden met de burgemeester spottende bijnamen te geven. (Die zit!)
Overigens ben ik ook nog van mening dat het project Sint-Denijsestraat waarbij men een hele volkse wijk zal hernieuwen een beetje mag opschieten.

Sigaren uit eigen doos (1)

Toegegeven. Deze kop dient enkel om uw nieuwsgierigheid te wekken. Het is een Hollandse spreuk die tegenwoordig in de politiek opgang maakt.

Op 8 december is er in de Tacktoren (19 uur) en in Limelight (20u15) nogal wat te doen.
Terwijl u niet bent uitgenodigd. (Het zelfs niet weet.) Terwijl hierover niets te bekennen valt op de website van de stad. Terwijl u al dit soort zaken zelf bekostigt via gemeentebelastingen en andere.
Het einde van de vzw Limelight wordt voor de zoveelste keer gevierd. En Buda-kunsteneiland staat in de startblokken.
Buda-kunstencentrum krijgt van ons allemaal via het Stadsvernieuwingsfonds 3 miljoen euro. Plus dit jaar een toelage van 25.000 euro van de stad. Plus van de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijkse subsidie van 800.000 euro.
Limelight zelf ontvangt ondermeer 400.000. Van de Vlaamse Gemeenschap(378.508), van de provincie (20.167) en van Stad (8.500).

Ga dus toch maar, ook al bent u als eenvoudige, totaal niet van kultuur gespeende Kortrijkzaan niet uitgenodigd. Boerenlul !
Er is een receptie om 21u15. Rook daar maar een sigaar op eigen kosten. Klootjesvolk !

Morgen meer inlichtingen hierover op deze stadsblog.
Als positivo zeg ik nu reeds dat we weer dreigen in ANNO ’02-toestanden te verzeilen.

Met vlas, kant en linnen valt meer te doen

Koningin Fabiola is er geweest, en onder auspiciën van boer Clerck ook Gorbatsjov, Margaret Tatcher en George Bush. U nog niet?
Dat nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum van ons is toch uniek. Het levenswerk van Bert Dewilde begon aanvankelijk (1963) nogal bescheiden. Samen met Dries Dequae (kon die kaartspelen zeg!) werd een vzw opgericht met de bedoeling van alles bijeen te brengen wat verband hield met de vlasnijverheid. Spullen werden verzameld in de Broeltorens en het Begijnhof. In 1981 kon men uiteindelijk zijn intrek nemen in de hoeve Beeuwsaert. 

Er moet een beetje vuur gestookt worden in ons Vlasmuseum. Net zoals in de rootputten.
Hoe uniek het ook is, het blijft daar toch een ietwat oubollige bedoening. Het bestuur moet dringend jonger, opener en creatiever worden. Schepen Bral van cultuur! Doe daar eens iets aan ! U weet toch dat kant en linnen kan leiden tot heel vele frivole toestanden?

Er is ook minder frisse koelheid gewenst in de betrekkingen met de Stedelijke Musea.
Conservatrice mevrouw Annick Dewilde (dochter van) zou wat meer de gelegenheid moeten krijgen om op reis te gaan. Bijvoorbeeld naar Santa Fe in New Mexico (USA). Dat Museum of International Folk Art! (Het is wonderlijk om zien hoe Isabelle De Jaegere van de stedelijke musea – Broel en de Groeningeabdij – continu velerlei en heel diverse reisjes mag ondernemen, al of niet samen met leden van het Schepencollege. Annick daarentegen mag nooit mee.)

Laatstleden 18 oktober besprak de Algemene Vergadering van het vlasmuseum het jaaractieplan voor 2006. (Meer dan de helft van de leden was weeral afwezig.)

Er staat blijkbaar niet erg veel te gebeuren, volgend jaar.
De verwachte tentoonstelling over de verfilming van het boek “De Vlasschaard” (eigenlijk een organisatie van de erfgoedcel) is sine die uitgesteld. De “Dag van de Geportretteerden” wordt waarlijk omgevormd tot een trefdag voor West-Vlaamse openbare besturen.
Uiteindelijk staat er maar één iets op het programma dat de moeite waard lijkt, en ook dat gebeuren is in feite een organisatie van de vzw “Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen”
(Kortenbosstraat 13 in Sint-Truiden, ook: Jagersberg 1 in Molenstede). Ook al een vzw die niet erg opvalt in de betere (internationale) artiestieke milieus. HOGE RAAD. Je moet echt van de klos zijn om zo’n term voor uw miezerigheden te bedenken.

Eigenaardig is dat de afmetingen voor de werken maximum 60 cm mogen bedragen. Sluit dat dan geen driedimensionele werken uit? En de prijzen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. 500, 300, en 200 euro. Welke gerenommeerde kunstenaar zal zich bijvoorbeeld vanuit Zwitserland of Santa Fe hiervoor geheel naar Kortrijk verplaatsen?
Te vrezen valt dat we op 23 september 2006 enig ijverig kantklossen gaan te zien krijgen.

Hoe staat het met de begroting 2006 van het Vlasmuseum?
Goed. Die is sluitend met een bedrag van 293.560 euro.
Subsidies: 49.580 euro van de Vlaamse Gemeenschap, en ook nog 49.580 euro van de Provincie.
Vanwege de stad verwacht men volgend jaar niet minder dan 140.000 euro. Dat moeten we nog zien. (Isabelle van ‘t Stedelijk krijgt voor dit lopende jaar 2005 namelijk minder!)
Voor de basiswerking is er volgend jaar 87.000 euro voorzien. Weinig in vergelijking met dit jaar (168.660). Die internationale kantwedstrijd “Linum” kost het museum slecht 20.000 euro. Dat is net het dubbele van de som van de prijzen. (Voor “Ghoed Gemutst” was er nog 27.000 voorzien.)
Personeelskosten voor 2006: 190.000 euro. Dit lopende jaar: 60.000. Dit is traditioneel – al sinds het Bert-tijdperk – de minst verstaanbare post in de begroting van ons Vlasmuseum.

Laat onze nieuwe designmeesters zich ook eens met Vlasmuseum bemoeien.
Samen met Annick op reis.
Er is echt vers bloed nodig.

P.S.
Je zou toch verwachten dat er op de Kortrijkse website en die van de musea ook gegevens komen om deel te nemen aan de wedstrijd “Linum”? En op websites van andere musea over kant en linnen? In heel de wereld. En gewoon op internet als een afzonderlijke item?

Cordon sanitaire in de Schouwburg

Freek de Jonge is vandaag 3 november te gast in de Schouwburg, om 20u15.
Hij komt ons leren wat het cordon sanitaire zoal inhoudt.
De website van de Schouwburg noemt dit dan “een heerlijk humorvolle avond“.

Als u een keer wil weten hoe humoristisch het Kortrijkse kiesprogramma van het Vlaams Blok wel is, raadpleeg dan in het archief alhier op 21/01.2005.

De entreeprijs voor het pedagogisch avondje met Freek is veel te hoog. Van 19 over 22 tot 24 euro. (De gemiddelde Vlaamsblokkiezer uit onze “aandachtswijken” kan dit onmogelijk betalen.)
De conference is namelijk opgezet in samenwerking met “Humorologie”, een vzw die van zéér veel subsidies geniet, zowel van de stad als van de Vlaamse Gemeenschap. Bertje Anciaux geeft nu aan Humorologie (van Spirit-obediëntie) 150.000 euro per jaar.

Cordon sanitaire in de Schouwburg

Freek de Jonge is vandaag 3 november te gast in de Schouwburg, om 20u15.
Hij komt ons leren wat het cordon sanitaire zoal inhoudt.
De website van de Schouwburg noemt dit dan “een heerlijk humorvolle avond“.

Als u een keer wil weten hoe humoristisch het Kortrijkse kiesprogramma van het Vlaams Blok wel is, raadpleeg dan in het archief alhier op 21/01.2005.

De entreeprijs voor het pedagogisch avondje met Freek is veel te hoog. Van 19 over 22 tot 24 euro. (De gemiddelde Vlaamsblokkiezer uit onze “aandachtswijken” kan dit onmogelijk betalen.)
De conference is namelijk opgezet in samenwerking met “Humorologie”, een vzw die van zéér veel subsidies geniet, zowel van de stad als van de Vlaamse Gemeenschap. Bertje Anciaux geeft nu aan Humorologie (van Spirit-obediëntie) 150.000 euro per jaar.