www.budakortrijk.be

Een nieuwe website.
Met eindelijk een schoon, verstaanbaar overzicht van de evenementen ter gelegenheid van de opstart van de nieuwe vzw Buda-kunstencentrum.
Op allerhande bestuursdocumenten (beleidsplannen, begroting, rekening, balans, verslagen van bestuur, jaarverslagen, medewerkers, kantoren, enz.) is het nog wachten geblazen.

Die andere sites bestaan ook nog:
www.dansinkortrijk.be
www.limelight-kortrijk.be
www.budavzw.be
Die laatste is nog in opbouw, maar als je goed zoekt vind je op internet nog boodschappen van vorig jaar. (Zou men die nu niet beter afschaffen?)

De www.beeldenstorm.be bestaat ook, maar dat is een Brusselse vereninging.

Machteld Claerhout, de nieuwe directeur van cultuur, is vast van plan om voor alles wat met Kortrijkse cultuur heeft te maken één (1) site op te bouwen. Momenteel zijn er zowat 7 bezig met cultuur.
We hopen dat zij er tenminste in slaagt om één overzichtelijke overkoepelende site te laten maken, met de nodige links. Dat zal al veel zijn. De amateurs en semi-profs moeten ook een plaats krijgen.

P.S.
Via deze nieuwe website nu ook vernomen waar de afscheidsparty van DIK (Dans in Kortrijk) doorgaat. In de Tacktoren, op zaterdag 17 december. U wordt er allemaal verwacht tegen middernacht. Reserveren.

Een gemeenteraad van 5 kilogram

De papieren die de raadsleden thuis in de beruchte witte linnen zak toegestuurd kregen voor de Raad van 12-13 december wegen ca. 5 kg. Daar behoren dus niet de documenten (de dossiers) bij die nog ter inzage liggen in het stadhuis.
Gemeenzaam spreekt men in dergelijk geval van een ZWARE gemeenteraad.

Eigenlijk zou de stapel nog véél meer moeten wegen.
Het jaaractieplan voor 2006 is er nog niet bij. Het is immers nog niet klaar en de raadsleden zullen dit belangrijke bestuursdocument pas te zien krijgen en moeten bespreken op de raadszitting zelf.
(Dit is onwettelijk. Dossiers voor een gemeenteraad moeten minstens 7 dagen te voren openbaar gemaakt worden.)
Noot van de redactie: wellicht door toedoen van kortrijkwatcher is het document intussen op 7 december via email wel verspreid.

Verder is het zo dat het zgn. “verslag van bestuur” van het jaar 2004 niet meer in boekvorm verschijnt. Zo’n jaarverslag telt al gauw 600 bladzijden. Nu kregen de raadsleden een ingekorte versie op papier (42 blz.). Dat het lijvige document nu puur digitaal wordt opgemaakt is een goede zaak. Evenwel. De digitale versie kan opgevraagd bij de dienst Communicatie en die is eigenlijk ook nog niet echt klaar voor versturing per email. De CD-rom moet ook nog gemaakt.

Het is een schande.
Wat is er nu weer een schande?
Het College solt met de Raad.
De agenda omvat 77 punten. Zonder de eventuele bijkomende punten van de raadsleden zelf.
In vroeger tijden – en na lang zagen – had de “verenigde oppositie” (die nu niet meer bestaat) het voor elkaar gekregen dat alleen al de bespreking van de stadsbegrotingen werd gespreid over twee dagen.
De eerste avond gaf de burgemeester hierbij een lange speech over het gevoerde beleid en dat van het komende jaar. Daarna was het de beurt aan de fractieleiders die elk toch gemiddeld een half uur bezig waren. De tweede avond werden de diverse begrotingen dan in detail besproken.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune sloot toen telkens opnieuw de debatten af met de bemerking dat hij weer niets positiefs had gehoord. Dat waren nog eens tijden!)
Een journalist als Gerrit Luts wijdde daar in “Het Nieuwsblad” hele pagina’s aan.
Later (of vroeger) in de maand december kwam dan de “gewone” raadszitting.

Onze burgemeester is er nu al een paar jaar in geslaagd om twee raadszittingen in één te houden. De “gewone” doorsnee maandelijkse Raad én die gewijd aan begrotingen en belastingen en retributies.
Ja, er zijn daar twee avonden voor uitgetrokken. Maar! Onze verkozenen zijn door de stapel aan papieren die ze in een week tijd moeten verwerken zodanig van slag dat ze uiteindelijk nog weinig punten echt hebben doorgrond en daardoor al in één avond zijn uitgepraat. Vorig jaar bijvoorbeeld was heel het boeltje afgehandeld in 5 uur en 25 minuten. Het werd niet eens middernacht.

Waarover zullen onze verkozenen het maandag aanstaande (en waarschijnlijk niet op dinsdag) zoal hebben?
Eerst komt de bespreking van het jaaractieplan 2006. Dat document krijgen ze dus pas de dag zelf te zien.
Dan is het “verslag van bestuur en de toestand der stadszaken” voor het jaar 2004 aan de orde.
De Raad moet daar akte van nemen, terwijl nog niemand het volledige jaarverslag heeft kunnen inkijken. En daar staat nogal wat in dat Kortrijkzanen geweldig interesseert. Dingen waarover ook nu nog een hartig woordje kan gewisseld. Bijvoorbeeld de evolutie van allerhande belastingen over de jaren heen. Een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke beslissingen uit dat jaar. Personeelsaspecten. Juridische zaken. Uitgevoerde werken. Tussenkomsten van brandweer en politie. Enzovoort. Nu hebben we daar allemaal nog geen weet van. De raadsleden worden verzocht akte te nemen van een document dat ze niet kennen.

Punt 1.3 gaat over de stadsbegroting 2006 en het financieel beleidsplan tot 2009. De begroting is voor het eigen dienstjaar weer niet in evenwicht. (Later meer daarover.) Hier ontbreekt overigens ook weer een belangrijk document: het kommentaar van de begrotingscommissie.
Dan komen de belastingen. APB en OV. En de overige gemeentebelastingen. Ik tel er nog 22. Met het reglement van Parko over de vergunningen voor laad- en losperiodes en voor straatparkeren 23 of 24.
Daarna spreken we af welke retributies we volgend jaar zullen betalen. Bijvoorbeeld voor kinderopvang. Voor fluohesjes.
Verder geven we het College de bevoegdheid om zonder de Raad hierbij te kennen te beslissen
over de aanneming van werken, leveringen en diensten beneden het bedrag van 150.000 euro.
We bespreken ook de begroting van Parko.
En die van het OCMW (nu “budget” genoemd). Dat gaat ook over tientallen miljoenen. Er zijn ook onvoorstelbare budgetwijzigingen bij het OCMW voor dit jaar.
We stellen vast hoeveel we aan de politiezone VLAS willen besteden. Om dat met kennis van zaken te doen dient men de begroting van de zone in te kijken.
We bepalen het mandaat van onze afgevaardigden bij allerhande “intercommunales”.
Statutenwijziging van Gaselwest.
We bekijken stappenplannen voor het lokaal sociaal beleid en de beleidsnota over de kinderopvang.
Project Sint-Denijsestraat (tuinuitbreiding).
De realisatie van het Deltapark, een overeenkomst met Leiedal.
Premies inbraakbeveiliging.
Het reglement voor de gebruikers van de parkeerterreinen van de hallensite.
De begrotingen van dertien gemeentelijke vzw’s. Dertien! (De vzw Kortrijk 1302 is er nog niet bij.)
Het sectoraal akkoord 2005-2007 en het statuut van het stadspersoneel. (Vergt op zichzelf al een dag studie.)
De stadswachten krijgen een bijkomend contingent.
We gaan iets doen aan de sociale economie.
Enzovoort, enzovoort.
We willen nu ook nog verlichting voor het beeld van schepen Bral :”Minneke” in Bissegem. 5.429 euro.
De verplaatsing van cowboy Henk van schepen De Coene zal 20.000 euro kosten.

Alleen voor het doorbladeren van de toegestuurde raadsdocumenten wordt het vandaag weer middernacht.

Sigaren uit uw eigen doos (3)

De programmabrochures van Limelight en Utopia omtrent de evenementen georganiseerd rondom de bakermat van Buda Kunstencentrum zijn verschenen.
En er is heuglijk nieuws.
Zelfs al behoort u niet tot het “Schoon en Hoog Volk” dat meer speciaal per brief is uitgenodigd op donderdag 8 december, toch kunt als gemiddeld Kortrijks belastingbetaler ook gratis naar de afscheidsreceptie van Limelight.
U moet u wel een plaatsje reserveren. Tel. 056/22 10 01. DOEN !
(Faxen kan ook nog zeg.)

We vernemen nu ook dat “Dans In Kortrijk” onder de titel R.I.P.R.I.P.H.O.E.R.A een eigen afscheidsparty belegt.
Maar niet op donderdag 8. Wel op zaterdag 17 december. Ook gratis mits reservering. Maar de locatie is nog niet bekend. Het wordt wel laat: de start is om 23u30.
Voor wie het allemaal een beetje teveel wordt nog even wat uitleg.
Of de Buda VZW van Kurt van Belleghem na al of niet is opgedoekt is onduidelijk.
Er is alleszins een nieuwe vzw Buda bis Kunstencentrum geleid door Kurt Devos. Een fusie van Limelight (kunstencentrum), Dans In Kortrijk (danswerkplaats) en Beeldenstorm (dat festivals zou organiseren). Later komt daar nog Happy New Ears (muziekcentrum) bij.

Heel die herschikking is hier op deze stadsblog al meerdere malen van kommentaar voorzien.
Zie archief juli (29,27,7), juni (20), mei (20,5,2), februari (20), januari (28,20,13).Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt.
De brochure “Utopia” vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.
De andere brochure heeft het meer over Limelight.

Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt. vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.De andere brochure heeft het meer over Limelight.Donderdag 8 december wordt een drukke dag.
U moet al om 17 uur aanwezig in de Tacktoren op een toonmoment (een work in progress) in het kader van het project Spanish Train. Gratis mits reservering. Dat is van Utopia.
Gelukkig is de duur nog onbekend.
Want Beeldenstorm begint al om 18u30 in de Tacktoren met allerhande video-installaties, fotografie en dvd b/w stereo. Ook gratis en ZONDER reservering.
Er is ook Utopia-film die dag: “Citizen Kane” om 20u15 in de Pentascoop.

In de maandelijkse brochure van Limelight vindt men dan ook nog dat er op donderdag 8 december in Limelight zelf een feestmoment is: “Speech! Speech! Speech!”. Vanaf 20u15.
Wat daar juist zal gebeuren weten enkel de genodigden en de lezers van kortrijkwatcher.
Maar zoals gezegd: u mag toch gaan mits reservering.
Mis vooral de receptie niet. Kan geweldig uitdeinen.
Ambetanteriken zich onthouden.
Het is een feestmoment.

Gelieve geen enkele vraag te stellen over het bestuur (samenstelling, leden), de gebruikte kantoren, de ateliers, de medewerkers, het beleidsplan, het actieplan, de vereffening van de deelnemende vroegere vzw’s, de schulden van Limelight, de subsidies en toelagen, de inbreng van privé-parners (PPS), de kosten van het personeel en de staf, de rekening 2005, de begroting 2006, het meerjarenplan, de acquisitie van deelnemende artiesten, de ware kosten van de verbouwing van de Pentascoop. Dat zijn allemaal uw zaken niet. Hoogstens vraagt u een keer wat de bestemming is van het dakappartement op de Pentascoop. Want u zou daar ook willen wonen.

Voor een goed overzicht van de evementen op donderdag 8 december een tabelletje.

17 uur: toonmoment van Spanisch Train in de Tacktoren (Utopia)
18u30: videodinges van meerdere artiesten in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Hier niet te missen: “City in Motion” – gaat over Kortrijk als stad in verandering.)
19 uur: opening – met toespaak – van deze video-installaties in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Niet te vinden in de gepubliceerde programma’s.)
20u15: film “Citizen Kane” in Kinepolis (Utopia)
20u15: “Speech!Speech!Speech!” in Limelight met diverse sprekers(Limelight)
(Voor de concrete invulling: zie kortrijkwatcher van gisteren of eergisteren.)
21u15: receptie in Limelight.

Sigaren uit uw eigen doos (2)

Op 8 december bestaat Limelight precies 25 jaar en dat mag u geweten hebben.
Aldus een mededeling op de website van Limelight.
U weet het natuurlijk NIET. En wat er precies gebeurt op 8 december weet de website van Limelight ook nog niet. De website van Stad Kortrijk evenmin. Die van de vzw Buda is nog altijd “temporarily under construction”. Bij http://www.drk.be/ : prot nul.
Maar misschien behoort u tot dat – dixit Limelight – Schoon (de pioniers!) en Hoog Volk (de politiciens) dat daadwerkelijk is uitgenodigd.

Er zijn meerdere zaken gepland op 8 december.
Buda Kunstencentrum staat maar weer eens in de startblokken. Er is in Limelight dus ook een toespraak voorzien van Franky Devos, de voorzitter van de vzw Buda bis. U kent hem nog van ANNO’02.
Om 20u15 wordt u in de Jan Persijnstraat 6 verwelkomd door Karel Debaere en Paul Cruysberghs, resp. voorzitter en ex-voorzitter van de op te doeken vzw Limelight.
Hierbij wordt een geschiedenisboek voorgesteld van de vereniging.
(Er is een licentiaatsverhandeling in de maak door ene Bram Vansteenkiste, maar die weet nergens van.)
Er is ook nog een boek “Log” van Anouk De Clercq.
Daarna komt er een videoboodschap van cultuurminister Bert Anciaux. En een toespraak van de burgemeester, de ware schepen van cultuur alhier. (Of Stefaan Bral er ook zal zijn is niet zeker. Hij is niet helemaal opgezet met Buda-kunsteneiland.)

Daarna rond ca. 21u15 is er een receptie.
Allen daarheen !

Maar er is nog iets anders te beleven op donderdag 8 december.
Om 19 uur is er in de Tacktoren dan een “ultieme” tentoonstelling. Daar worden de genodigden verwelkomd door Julie Vandenbroucke, voorzitter van de vzw Beeldenstorm. Dat is een privé-vzw van de burgemeester die nu blijkbaar ook wordt opgedoekt en nooit gegeven heeft wat men ervan verwachtte.

Om 20u15 is er ook nog “Utopia”. Plaats onbekend. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde als de tentoonstelling van Beeldenstorm en het project “City in Motion” van Jan Kempenaers. De uitnodiging is onduidelijk en correspondeert niet met wat op de website van Limelight na enig zoeken te vinden is.

Het is allemaal gratis.
Maar als Kortrijks belastingbetaler hebt u alleen al voor dit jaar aan het nog niet bestaande Buda-verhaal 25.000 euro geschonken. En via de Vlaamse Gemeenschap 3 miljoen euro.
U krijgt gewoon sigaren uit uw eigen doos.

Van het Schoon en Hoog volk wordt door de website van Limelight gevraagd om de loftrompet over een en ander te steken. Er zouden ook een artiest of twee gevraagd worden om “tegengas te geven”. Maar op de schriftelijke uitnodiging die u niet hebt ontvangen is daar niets van te merken.

P.S.
Uit een aantal reacties blijkt weer dat kortrijkwatcher onduidelijk is. Het niet goed uitlegt.
Er is hier nochtans al veel geschreven over de Kortrijkse kunst en cultuur.
Welaan dan. Kortrijkwatcher heeft niets tegen Buda, of Limelight, of Dans in Kortrijk, of Happy New Ears.
Of De Kreun.
Kortrijkwatcher is “high brow”!
Maar kan het in het algemeen niet verdragen dat er met geld van de belastingbetaler wordt gemorst. Zonder dat die het weet.
Meer speciaal inzake het Buda-verhaal dient er een totaal open beleid en transparante boekhouding gevoerd.
En met miljoenen gemeenschapsgeld waarzonder men niet zou kunnen bestaan dient men van in den beginne een geheel participatief beleid te voeren. Met alle geledingen van de bevolking.
Weet u soms hoeveel alleen al de verbouwing van de Pentascoop en de paardestallen gaat kosten? Ik wel. Ook en minstens drie miljoen. En het fabrieksgebouw Demet-Dejaeghere? Dit jaar alleen al 140.000 euro. Dat is dus een beetje infrastructuur. Van Buda-kantoren en personeel geen gegevens. Typisch.
Moet je daarnaast dan zien hoeveel toelagen Kortrijkse semi-professionele en amateuristische verenigingen krijgen. Je gaat erbij huilen. De semi-profs zoiets van 15.000 euro.
De dualiteit tussen de “cultuur” van schepen Bral en die van de burgemeester mag ook wel eens tot een synthese komen. En schepen Bral moet ophouden met de burgemeester spottende bijnamen te geven. (Die zit!)
Overigens ben ik ook nog van mening dat het project Sint-Denijsestraat waarbij men een hele volkse wijk zal hernieuwen een beetje mag opschieten.

Sigaren uit eigen doos (1)

Toegegeven. Deze kop dient enkel om uw nieuwsgierigheid te wekken. Het is een Hollandse spreuk die tegenwoordig in de politiek opgang maakt.

Op 8 december is er in de Tacktoren (19 uur) en in Limelight (20u15) nogal wat te doen.
Terwijl u niet bent uitgenodigd. (Het zelfs niet weet.) Terwijl hierover niets te bekennen valt op de website van de stad. Terwijl u al dit soort zaken zelf bekostigt via gemeentebelastingen en andere.
Het einde van de vzw Limelight wordt voor de zoveelste keer gevierd. En Buda-kunsteneiland staat in de startblokken.
Buda-kunstencentrum krijgt van ons allemaal via het Stadsvernieuwingsfonds 3 miljoen euro. Plus dit jaar een toelage van 25.000 euro van de stad. Plus van de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijkse subsidie van 800.000 euro.
Limelight zelf ontvangt ondermeer 400.000. Van de Vlaamse Gemeenschap(378.508), van de provincie (20.167) en van Stad (8.500).

Ga dus toch maar, ook al bent u als eenvoudige, totaal niet van kultuur gespeende Kortrijkzaan niet uitgenodigd. Boerenlul !
Er is een receptie om 21u15. Rook daar maar een sigaar op eigen kosten. Klootjesvolk !

Morgen meer inlichtingen hierover op deze stadsblog.
Als positivo zeg ik nu reeds dat we weer dreigen in ANNO ’02-toestanden te verzeilen.

APB ? OV ? Wat is dat eigenlijk?

Gisteren hadden we het erover dat de gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (APB) en voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) in Kortrijk in 2006 schrikbarend hoog blijven. In elk geval in vergelijking met andere centrumsteden.
(Een dorp als Berlaar vraagt 8,8 procent APB, Riemst en Mesen 9 procent. En Wervik 2000 opcentiemen OV. Diksmuide 2.250 !)

In het licht van het nakende verkiezingsjaar had men hier en daar op een belastingverlaging gehoopt, maar het is er niet van gekomen. (Echt populistisch-demagogisch- opportunistisch kun je onze burgemeester nu ook niet noemen.)
Er is onlangs wel een kleine verlaging van de personenbelasting geweest (van 8,5 naar 7,9 procent) maar dat zal de stadskas pas volgend jaar voelen, als het al gevoeld wordt.

Vraag eens aan een willekeurige kortrijkzaan hoeveel men ter stede PER KOP (baby’s inbegrepen) betaalt aan OV en APB?
Ook al is uw respondent een ambtenaar of een gemeenteraadslid, hij/zij zal er ongelooflijk naast zitten en ook niet geloven wat u vertelt.
Per kop betalen we nu aan OV 317 euro en aan APB 258 euro.
Cijfers om van buiten te leren.
Vertel dat maar eens thuis. (Niet op café, want dan riskeer je dat men u als een gevaarlijke gek zal beschouwen en zal men u helemaal rechts laten liggen.)

MAAR WAT ZIJN DAT EIGENLIJK, OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING?
Als u een of andere eigendom bezit dan krijgt u van het Vlaams Gewest een briefje met een overschrijvingsformulier (aanslagbiljet) waarop staat dat u geniet van een fictief Kadastraal Inkomen (KI). (Anders zou u moeten huren.)
U woont bescheiden en dit geïndexeerde KI bedraagt dus slechts 643 euro.
Het Vlaams Gewest heft daar 2,5 procent belasting op. Dit is 16,08 euro. Dat bent u al kwijt. Maar het ergste komt nog.
Kortrijk zelf zegt: we gaan op dit basistarief 1750 zogenaamde opcentiemen heffen. Voor de stad. Opcentiemen. We vermenigvuldigen dus het basistarief (de hoofdsom) van 16,08 euro met 17,50. Dat geeft 281,5 euro. (Nu begrijpt u dat we voor Kortrijk aan een dergelijk hoog bedrag per capita komen.)
Maar het ging om een bescheiden woning, en u hebt wellicht kinderen. Er zijn allerhande verminderingen en vrijstellingen mogelijk. Het kan daarom gebeuren dat naar gelang het geval u bijvoorbeeld aan het eind van de rekening slechts 118 euro OV moet betalen aan de stad.
(Ook de Provincie heft opcentiemen. West-Vlaanderen nu 330. Huistaak: de hoofdsom maal 3,3 is wat u betaalt aan OV voor de provincie.)

Kortrijkzanen zijn nu ook niet zó arm.
Stel dat uw KI integendeel 1.500 euro bedraagt. Dan betaalt u aan het Gewest 1.500 euro maal 2,5 procent = 37,50 euro. Op deze hoofsom draagt een Kortrijkzaan 1.750 opcentiemen af, zijnde 656,25 euro. Wel te verstaan;: zonder mogelijke verminderingen.
We onthouden: op iedere euro OV voor het Vlaamse Gewest betaalt een Kortrijkse belastingsplichtige in principe 17,50 euro.
(Als u bijvoorbeeld zonder het goed te beseffen net over de grens in Stasegem woont en daarbij profiteert van allerhande voorzieningen in Kortrijk zelf draagt u slechts 15,5 euro af op de hoofdsom. Het noodlot van een centrumstad: allochtonen komen van ons dure belastinggeld profiteren. Ze komen hier zwemmen en winkelen en skaten en boeken lezen en op ons strand zitten, Рen wij maar betalen.)Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van ̩̩n opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.
De waarde van één opcentiem?
Dat is het resultaat van een breuk. De ontvangsten van de OV-belasting gedeeld door het aantal opcentiemen. Die zogenaamde waarde daalt dus naarmate de noemer groter wordt.

EN WAT IS NU EIGENLIJK DIE APB ?
In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.
Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.
Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.
Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.
De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.
Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post belasting Staat“. Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.
Stad heft op dit bedrag, op deze staatsbelasting een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.
Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)
Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)

Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van één opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.Stad heft een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)Kortrijk voorziet voor dit lopende jaar aan belastingontvangsten APB ca. 19,3 miljoen.
En voor de OV bijna 24 miljoen.
Het is met dit geld (en met de vele subsidies en fondsen van hogere overheden, – en dat is ook belastinggeld) dat de burgemeester zorgt voor het Buda-kunsteneiland, schepen Leleu voor fietsroutes, Demedts voor stadswachten, Bral voor vuurwerk, De Stoop voor de Sint-Denijsewijk, de Bethune voor een filmmuseum, De Coene voor het natuureducatief centrum Libel, Cnudde voor reisjes naar Cebu, en schepen Lybeer voor een skatebowl.

We kunnen niet klagen.
Benieuwd naar de projecten voor volgend jaar. WIJ betalen die ! We krijgen van burgemeester en schepenen sigaren uit eigen doos. Besef dat nu eens.
Huistaak.
Kijk nu eens naar uw aanslagformulieren om te zien hoe u via OV en APB concreet bijdraagt aan het op de kaart zetten van onze stad. En profiteer er nu ook maar zelf een keer van.

Aanslagvoeten blijven in 2006 onveranderd hoog

Om uw geduld niet verder op de proef te stellen zeggen we maar meteen wat u wil weten.
De aanslagvoeten voor 2006 zijn:
voor de APB: 7,9 procent,
en voor de OV: 1.750 opcentiemen.
En nu weer lectuur voor wie alles wenst te weten.

In de vorige bestuursperiode (meer speciaal in 1995) heeft burgemeester Manu de Bethune de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) verhoogd van 6 naar 6,7 procent. We waren de enige centrumstad in Vlaanderen die dit deed. Tegelijk gingen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 1.400 naar 1.550. Alleen centrumstad Roeselare heeft het in die tijd ook gewaagd om zo’n maneuver uit te voeren, zij het met mate. En enkel voor de OV.

Burgemeester Stefaan De Clerck en zijn ploeg sloegen in 2002 evenwel alle records. Overigens niet met verve gesteund door de SP.A-coalitiepartner.
De APB steeg van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent. En de OV ging naar 1.750 opcentiemen.
Hiermee werden we toen de absolute kampioen van de centrumsteden.

De gevolgen waren niet min.
Een verhoging van het APB-tarief laat zich pas na het aanslagjaar voelen.
Welnu, de ontvangsten inzake personenbelasting stegen voor de Kortrijkse inwoners per kop van 181 euro (in 2001) naar 262 euro (in 2004). Per kop wil zeggen: baby’s inbegrepen.
En voor de onroerende voorheffing betaalden we per kop in 2004 302 euro terwijl dat in 2001 nog 261 euro bedroeg.

Waarom werd die fenomenale belastingverhoging in 2002 doorgevoerd?
Niemand die dat goed wist. De vroegere schepen van financiën (Hilde Demedts) zei indertijd ieder jaar opnieuw dat de financiële toestand van de stad gezond was. Ook de begrotingscommissie liet nooit een waarschuwing horen, tenzij over de stijging van de personeelskosten.
Maar plotseling hoorden we eind 2001 de toenmalige schepen van financiën Maria Danneels een noodkreet slaken. De zeven magere jaren zijn aangebroken“. Er was zelfs sprake van een structureel tekort dat evenwel nooit is uitgelegd. Volgens de burgemeester ging het om 12 miljoen euro en volgens de SP.A-schepen om 9,5 miljoen.

Schepen Philippe De Coene stak de schuld op de vorige ploeg.
En burgemeester Stefaan De Clerck vond dat de politiehervorming ons teveel geld zou gaan kosten. Nu blijkt dat de dotatie voor de politie in elk geval niet méér stijgt dan de inflatie.
Burgemeester heeft altijd beloofd dat hij een belastingverlaging zou overwegen wanneer zou blijken dat de eventueel bijkomende kosten voor politie door de hogere overheid werden gecompenseerd.

En werkelijk: de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting is intussen gedaald naar 7,9 procent. Zonder dat ook maar één reden daartoe werd aangegeven. Zonder op de vraag te antwoorden of het structureel tekort nu was weggewerkt. En de politiekosten voor de stad zijn ook niet gedaald.
Men deed over die belastingvermindering uiteindelijk weinig triomfantelijk. Mét reden dit keer. Want er werden intussen namelijk ook twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen.

Is Kortrijk een stad der belastingen?
In de rangschikking van de centrumsteden blijven we voor dit jaar althans een schitterende eerste plaats behouden bij de OV-tarieven.
Ziehier de volledige uitslag.
1 en 2. Kortrijk en Oostende (1750). 3. Roeselare (1625). 4. Brugge (1600). 5. Mechelen (1575). 6. Aalst (1500). 7. Gent (1450). 8. Leuven (1400). 9. Sint-Niklaas (1325). 10. Turnhout (1250). 11. Hasselt (1150). 12. Genk (1100).

Bij de APB-tarieven doen we het nu dit jaar wat minder goed met onze 7,9 procent. Vierde plaats bij de vergelijkbare steden.
1. Sint-Niklaas (8,5). 2. en 3. Roeselare en Leuven (8). 4. Kortrijk (7,9). 5. Mechelen (7,8). 6. Aalst (7,5). Van 7 t/m 10. Genk,Turnhout, Oostende, Hasselt (7). 11 en 12. Brugge en Gent (6,9).

Het gemiddelde van de APB voor alle Vlaamse gemeenten is nu 7,16 procent en voor de OV 1.304 opcentiemen.

Als we straks de stadsbegroting 2006 kennen wordt hier dan uitgerekend hoeveel de Kortrijkzanen volgend jaar per kop aan de stad zullen betalen aan belastingen. Niet enkel voor APB en OV maar ook voor de zogenaamde eigenlijke gemeentebelastingen. Riolen, leegstand en verkrotting, drukwerk, terrassen, parkeren, onbebouwde percelen, enzovoort.
Er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld denken dat schepen Leleu de herstelde voetpaden uit eigen zak betaalt. Of dat het zand op de Grote Markt van schepen Bral gratis uit de lucht is komen te vallen.

P.S.
Over die belastingontvangsten komen begin volgend jaar mooie grafiekjes op de in produktie zijnde website www.kortrijkwatcher.be .

Burgemeester zoekt geld voor het project Sint-Janspoort

Dat is ook zijn taak, tenminste toch voor de voorziene fondsen.

Al in april heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck aan minister Marino Keulen een “vraag om uitleg” gesteld.
In feite een vraag om geld, netjes ingebed in een globale, beetje filosofische vraag over “de verdere uitbouw van het participatief stedenbeleid in Vlaanderen”.
(Een vraag binnen een vraag noemt men in de politicologie een MATROEJSKA-VRAAG.)

In het nieuwe gemeentedecreet is er namelijk sprake van wijkbudgetten en methoden om mensen per straat en wijk te laten participeren.
Burgemeester is dit idee niet ongenegen.

(Het mag gezegd dat Stefaan De Clerck van goede wil is als het gaat om burgerparticipatie of propaganda voor zijn beleid. Zo komt er op het Overbekeplein waarschijnlijk – en eindelijk – een infohuis over de nieuwe stadsprojecten. Anderzijds lezen we op de Kortrijkse website nog altijd geen woord over het grootse multifunctioneel project op de Bijstandsite.)

Maar burgemeester wil geld zien, ook van de hogere overheid.
Hoe wordt die vraag nu ingekleed?
Naar het model van de Britse “Business Improvement Districts” wil hij in de steden – in feite Kortrijk – “handelsdistricten” afbakenen. Handelsruimten waar wordt beslist of men een gedeelde van een bestaande of nieuwe belasting gebruikt om acties te voeren rondom bijvoorbeeld marketing, afvalophaling, veiligheid “of wat ook al“.

Minister Keulen vindt het een superidee.
(En doet daarbij alsof hij de onderliggende vraag naar “participatie” van de Vlaamse overheid niet heeft gehoord.)
Hij wil de mogelijkheid creëren voor lokale besturen om te werken met een gemoduleerde fiscaliteit op het vlak van de onroerende voorheffing. Het tarief van de opcentiemen bijvoorbeeld verlagen in bepaalde buurten.

In antwoord hierop zegt onze burgemeester (14 april) dat hij zich beschikbaar houdt om een casus uit te werken.

Die casus zal ongetwijfeld gaan over de site van Bijstand.
Want men mag niet vergeten dat er tussen Stad, SOK en de NV Sint-Janspoort (alias Foruminvest) is overeengekomen om zo spoedig mogelijk (ten laatste in maart 2006) een nieuwe handelsvereniging op te richten. Ter harmonisering van het brede randgebeuren, voor publiciteits- en promotionele campagnes en centrummanagement.
Hierbij moet er ook een fondsvorming komen ter versterking van de steunmaatregelen die de Stad biedt voor het starten en vernieuwen van economische activiteit. Meer nog. Men voorziet ook in de oprichting van een pandenfonds ter herwaardering van een nogal ruime zone rondom de Bijstandsite.

Allez, ‘t is goed.
Nu maar wachten op de stadsbegroting voor 2006.

Immotrends voor leken en beginnelingen

Freya, minister van ons allemaal – consumenten – is wel een brave !
Als ze eens wist hoe er hier geritseld wordt bij aan- en verkopen van grond en eigendommen ter verwezenlijking van het grootse multifunctionele bijstandcomplex in hartje Kortrijk. Het immowereldje zou nog wat meer op zijn brood krijgen.

Wie het gespecialiseerde en toch niet het eerste beste blad als “Trends” leest en daar (op bladzijde 100 en 101 in het nummer van 17 november) een stuk aantreft over de handelingen van de “nederlandse” projectontwikkelaar Foruminvest in Belgische stadscentra en meer speciaal in Kortrijk gaat daar dan toch een eindje voor zitten en neemt de pen ter hand. Zelfs in aanslag.

Om te beginnen is het NIET Foruminvest dat hier op de site Bijstand een megawinkelcentrum uit de grond zal stampen.
Voor die gelegenheid in Kortrijk werd in april 2004 speciaal een nieuwe NV Sint Janspoort (SJP) opgericht.
Met het minimum kapitaal van 61.500 euro. Met twee rechtstreekse vennoten: een Belgische NV genoemd Foruminvest IMMO uit Oudergem (61.499 aandelen), en een Nederlandse BV Foruminvest INTERNATIONAL uit Naarden (welgeteld 1 aandeel).
De Belgische F…, annex IMMO zag nog net vóór de oprichting van SJP het levenslicht en heeft een kapitaal van 500.000 euro volgestort door F…, annex International (1 aandeel) en Foruminvest BV tout court, allebei nu uit Naarden.

Voor het gemak blijven de pers en ook Stad simpelweg spreken over Foruminvest in plaats van de NV Sint Janspoort. Te begrijpen. Leg dat allemaal maar eens uit. Aan Freya of Testaankoop. Aan de vastgoedmakelaars en hun cliënten.

Want tussen stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en SJP is er in september een samenwerkingsakkoord afgesloten.
En daar kwam nóg een andere partner bij om de hoek kijken. De CVA SERDISER uit Brussel. Waar Pierre Yserbyt uit Ukkel en zijn vrouw Michelle Didier aandelen bij hebben.
We hebben dit hier allemaal al een keer geschreven onder de titel “De winnende Stad” (zie archief van 8 september.)

Het gespecialiseeerde weekblad “Trends” blijft het hebben over Forumvest.
En met wie heeft de betrokken journalist – officieel althans – gesproken? Over Kortrijk?
Met Pierre Ysebaert die dus eigenlijk van SERDISER is. En met Patric Huon. Die is van Bierges en heeft in Mons een “Conseils Management SA”. Maar hij is inderdaad ook afgevaardigd bestuurder van de NV Sint Janspoort en van Foruminvest IMMO.

Zo vernemen we dan toch nog enkele (andere) cijfergegevens over het Kortrijkse project.
De publieke ruimte zou 5.000 m² bedragen. In de samenwerkingsovereenkomst met Stad is er sprake van 4.500 m². Parking: 1.200 plaatsen. In de samenwerkingsovereenkomst voorziet men er minimum 850 met als streefdoel 1 per 25 m² bruto-winkeloppervlak. Dat zijn er dan 1.360.
Er is ook sprake van 2.000 m² dakterrassen. Dat cijfer nog nergens tegengekomen. Maar het kan. (Er is in de beschikbare documenten wel gewag gemaakt van 2.000 m² voor de horeca. )

Met wie heeft “Trends” blijkbaar niet gesproken?
Met Peter Verlinden. Hij is de man die op het terrein de onderhandelingen voert met de site-bewoners (handelaars) en eigenaars. Moet zowat over alles op de hoogte zijn. Hij is trouwens opgenomen in de Stuurgroep die op het project moet toezien. Als expert. Terwijl hij een afgevaardigde is van de projectontwikkelaar SJP zelf en er de belangenbehartiger van is. Terwijl die SJP alreeds twee vertegenwoordigers heeft in de stuurgroep.

Wordt zeker vervolgd.
Speel nu enkele dagen vliegende reporter rondom het project.

Nog iets over elektriek !

Stel dat u mijn vorig stukje weer eens onbegrijpelijk vindt.

Bezoek dan alleszins de www.stroomtarieven.be.
Op die website staat zelfs een berekeningsmodule voor uw tarieven. En er is vergelijking tussen de prijzen van leveranciers mogelijk. Doen!
Zeer verhelderend is ook de www.vreg.be en www.creg.be. En de links aldaar. Eindeloos.

U wordt nog expert!
En kunt dan assisteren bij de slepende onderhandelingen van schepen Jean de Bethune met de mogelijke leveranciers voor de aankoop van stroom voor onze stadsbesturen.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert